Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 185

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
159 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Otázka evidencie nehnuteľnosti, predtým vedená na strediskách geodézie, neskoršie (aj teraz) na katastrálnych úradoch robila a robí problém pri úprave vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, hlavne pri úprave vecných práv. Právnu úpravu týchto vzťahov (hlavne vznik, zmenu a zánik) ani predtým ani teraz nezabezpečoval tento orgán. Vždy mal a aj teraz má len evidenčnú povahu tento pohyb v katastri zaznamenávať. Záväznosť údajov v katastri rieši katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z. z. v platnom znení) v § 70 ods. 1, podľa ktorého (už nadpisu - Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra), „ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 12 /200 7 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľ ákovej, v právnej veci žalobcu: M ., s.r.o. S. , IČO: X, zast. JUDr. M , advokátom, Advokátska kancelária H. pr oti žalovanému: S. a.s. , V. IČO: X, zast. JUDr. N, advokátkou, Advokátska kancelária L. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostia
Merito veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd 2 Obdo 12/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu: M., s.r.o. S. , IČO: X, zast. JUDr. M, advokátom, Advokátska kancelária H. prot
Merito veci o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 193/2007 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A, zast. JUDr. V, advokátom, P proti žalovanému: JUDr. I, správca konkurznej podstaty úpadcu: P, zast. Mgr. R, advokátom, C o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. júla 2007 č.k. 52 Cbi 56/2006-66 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajs
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu z konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 225/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V, proti odporcovi: JUDr. T, správcovi konkurznej podstaty úpadcu P v konkurze, o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 13. septembra 2007 č. k. 9 Cbi 15/06 – 44, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 13. se
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu z konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 225/2007 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V, proti odporcovi: JUDr. T, správcovi konkurznej podstaty úpadcu P v konkurze, o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 13. septembra 2007 č. k
Merito veci o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 193/2007 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A, zast. JUDr. V, advokátom, P proti žalovanému: JUDr. I, správca konkurznej podstaty úpadcu: P, zast. Mgr. R, advokátom, C o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. júla 2007 č
Merito veci vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd -44 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobov: 1/ Š. E. a 2/ A. E., obaja bytom X. Š., zastúpení Mgr. V. H., advokátkou so sídlom M., 984 01 L., proti žalovanému: Mgr. I. F., PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu F., spol. s r. o. v konkurze, B., F., IČO: X., so sídlom M., 031
Merito veci vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 90/2007-44 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobov: 1/ Š. E. a 2/ A. E., obaja bytom X. Š., zastúpení Mgr. V. H., a
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 249/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A., spol. s r.o., B., IČO: X. zast. JUDr. J. F., advokátom, Advokátska kancelária M. , proti žalovanému: JUDr. Š., správca konkurznej podstaty úpadcu D., a.s., M., IČO: X., zast. JUDr. M. P., advokátom, Advokátska kancelár
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 2 Obo 249/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A., spol. s r.o., B., IČO: X. zast. JUDr. J. F., advokátom, Advokátska kancelária M. , proti žalovanému:
MENU