Nájdené rozsudky pre výraz: výmaz zápisu z obchodného registra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zánik spoločnostivýmaz zápisu z obchodného registra
Právna veta: V súlade s § 68 Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcov: zhromaždenia spoločnosti Lamačská s. r. o. z 20. 04. 2004, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2007 č. k. 2 Obo 58/2007-406, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. februára 2006 č. k. 9 Cbs 90/2004-307 určil ne
Meritum o vylúčenie veci zo súpisu z konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 225/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V, proti odporcovi: JUDr. T, správcovi konkurznej podstaty úpadcu P v konkurze, o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 13. septembra 2007 č. k. 9 Cbi 15/06 – 44, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 13. se
MENU