Nájdené rozsudky pre výraz: výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o prikázaní veci
Najvyšší súd 2 Ndc 9 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci navrhovateľa F. P. , bývajúceho v L. , proti odporcovi JUDr. P. U. , súdne mu exekútorovi so sídlom v G. , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 5 C 312/2010, o návrhu na prikázanie veci Okresnému súdu Levice, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 5 C 312/2010 Okresn
Meritum zaplatenie 80 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Ndc 21 /2011 U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. O. K. , bývajúcej v L. , proti odpor cov i A. M. M. , so sídlom v T. , zastúpenému advokátk ou JUDr. Ing. D . V., so sídlom v N., o zaplate nie 80 €, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 10 C 1 41/20 11 , o návrhu navrhovateľky na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Prievidza , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie ve
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom procesného inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Ndc 20/2013 U Z N E S E NI E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. J., bývajúceho v B. , proti žalovanému B. , so sídlom v B. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp,.zn. 4 C 46/2013, takto r o z h o d o l : Návrhu žalobcu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 4 C 46/201 3 Okresnému súdu Topoľčany sa n e v y h o v u j e. O d ô v o d n e n i e V rámci
Meritum o prikázaní veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. L. , t. č. Ú. , proti odporcovi J. H. , bývajúcemu v K. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 16 C 166/2013 , o návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 16 C 166 /20 13 Okresnému súdu Trnava s a v y h o v u j e . O d ô v o d
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 11 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. B. , bývajúceho v N. , zastúpeného N. , advokátska kancelária, s.r.o. , so sídlom v N. , proti žalovan ej A. , a.s. , so sídlom v B. , o zaplatenie 55 575 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 15 C 197/2014 , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 15 C 197/2014 Okresnému súdu N
Meritum o prikázaní veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. B. , bývajúcej v H. , proti odporcovi Ľ. K. , naposledy bývajúcemu v L. , t. č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníkom JUDr. Martinom Irchom, vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trebišov, o príspevok na výživu nevydatej matke , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 15 C 33/2014 , o návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h
Právna veta: Prikázanie veci z dôvodu vhodnosti (tzv. delegácia vhodná) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 14 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu P. M. , bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. R. L., advokátom so sídlom v P., proti žalovan ému B. Z. , bývajúcemu v N. , zastúpené mu JUDr. M. J., advokátkou so sídlom v N. , o zaplatenie 200 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 19 C 13 /201 4, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 19 C 13/2
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 11 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v L. , proti žalovanému K. , bývajúcemu v H. , o zaplatenie 775,86 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 17 C 237/2013 , o návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okr esnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 17 C 2 37/2013 Okresnému s
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ndc 13 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľ ovi R. H. , naposledy bývajúc om v R. , v konaní o návrhu MUDr. R. H. , bývajúceho v T. a MVDr. I. H. , bývajúceho v T. , o dodatočné prejedanie dedičstva , vedenej na O kresnom súde Topoľčany pod sp.zn. 2 D 83/2015 , o návrhu na prikázanie veci Okresnému súdu Trebišov z dôvodu vhodno sti, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci Okresného súdu Topoľčan
Meritum o zaplatenie 25.512,96,- € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : S. S., bytom D. , zast. Mgr. Petrom Némethom, advokátom so sídlom H. , proti žalovanému: A... S., bytom P. X. , korešpondenčná adresa D. , o zaplatenie 25.512,96 ,- € s príslušenstvom, o návrhu žalovaného na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 9 C 20 /2015 Okresného súdu Levice sa p r i k a z u j e Okresnému súd
MENU