Nájdené rozsudky pre výraz: výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalovanej 1/ o existencii vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe (ktorou je podľa obsahu spisu jej syn, evidovaný ako uchádzač o zamestnanie), Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že samotné zaradenie osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie automaticky nezakladá vyživovaciu povinnosť rodiča k tejto osobe, ak pre to nie sú dané aj ďalšie zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v L., proti žalovaným 1/ E., bývajúcej v M., 2/ D., so sídlom v D., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 163/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 9 C 163/2008 Okresnému súdu Dunajská Stred
Meritum o zaplatenie 25 891,26 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bývajúceho v N., zastúpeného M., advokátom so sídlom v N., proti žalovanému M., bývajúcemu v N., o zaplatenie 25 891,26 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 15 C 59/2004 a na Krajskom súde v Nitre pod sp. zn. 5 NcC 18/2009, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Krajského súdu v Nitre sp. zn. 5 NcC 18/2009 Krajskému súdu v Banskej Bys
Meritum o miestnu príslušnosť
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i a Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci po poručiteľovi V. S., zomrelom X., naposledy bývajúcom vo Z., o prejednanie novoobjaveného majetku, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 27 D 126/2009, o návrhu P. K., na prikázanie veci Okresnému súdu Stará Ľubovňa, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 27 D 126/2009 vedenej na Okresnom súde Zvolen Okresnému súdu Stará Ľubovňa sa nevyhovuje. O d ô v o d
Meritum o dedičstvo
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi P., zomrelom X., naposledy bývajúcom v R., vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 13 D 351/2009, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Dunajská Streda sp. zn. 13 D 351/2009 Okresnému súdu Poprad n e v y h o v u j e . O d ô v o d n e n i e V dedičskej veci po poručiteľovi P., zomrelom X., vedenej na Okresnom súde Dunajská
Meritum o zaplatenie 10 898,99 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V., bývajúceho v U., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej Ž., a.s., so sídlom v B., o zaplatenie 10 898,99 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 8 C 298/2007, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 8 C 298/2007 Okresnému súdu Košice I n e v y h o v u j e . O d ô v o d
Meritum o zaplatenie 422,79 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. A., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej N., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. A., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 422,79 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Skalica pod sp. zn. 1 C 153/2009, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Skalica sp. zn. 1 C 153/2009 Okresnému súdu Bratislava IV n e v y
Meritum pre vymoženie 293,52 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného O., a.s., so sídlom v B., proti povinnému J., bývajúcemu v G., pre vymoženie 293,52 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 10 Er 200/2009, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Rožňava sp. zn. 10 Er 200/2009 Okresnému súdu Galanta n e v y h o v u j e . O d ô v o d n e n i e V konaní pre vymoženie 293,52 € s príslu
Meritum o určenie výživného na plnoleté dieťa
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R., bývajúceho v Z., proti odporcovi M., bývajúcemu v B., o určenie výživného na plnoleté dieťa, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 21 C 183/2009, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 21 C 183/2009 Okresného súdu Bratislava I prikazuje Okresnému súdu Banská Bystrica. O d ô v o d n e n i e V konaní o určenie výživného na plnoleté dieťa, veden
Meritum o určenie otcovstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L., bývajúcej v K., proti odporcovi M., bývajúcemu v S., o určenie otcovstva, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 7 C 86/2008, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 7 C 86/2008 Okresného súdu Pezinok prikazuje Okresnému súdu Košice I. O d ô v o d n e n i e V konaní o určenie otcovstva, vedenom na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 7 C 86/2008, pod
Meritum o návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., so sídlom B., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., so sídlom kancelárie B., proti odporkyni Ing. A. T., bývajúcej v B., o zaplatenie 10 565,- Sk (350,69 €) s prísl., vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 7 C 78/2008 a na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 12 Co 319/2009, o návrhu odporkyne na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto
MENU