Nájdené rozsudky pre výraz: výpočet dôchodkovej dávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
120 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ust. § 82 ods. 2 veta tretia zákona o sociálnom poistení v znení účinnom k 26.11.2010 dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti“ pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princípoch, ktoré sa premietajú nielen do výpočtu dôchodkovej dávky, ale premietajú sa aj do systému jej zvyšovania, ktoré sa podľa všeobecného me ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: A. B. , nar. X. , bytom P. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odporkyne , o odvolaní navrhovateľky proti
Právna veta: V zmysle článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V tomto prípade je to práve primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti (zdravotnej) na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti" pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: P. P. P. ., bytom D. D. D. B. proti odporkyni: Sociálna poisť ovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a odporkyne, o odvolaní navrhovateľa
Právna veta: V zmysle článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V tomto prípade je to práve primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti (zdravotnej) na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti" pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu, je založený na princ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200179 Dátum vydania rozhodnutia: 16. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7016200179.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci navrhovateľa: C. G., bytom O. XX, T., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, so síd
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: Jozef Ján Vaškovič J., nar. 11.3.1944 X. , bytom Wien - Simmering, Lorystr asse 40 -42/6/6, Rakúska republika ,W. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa Bratislava , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/2/2019 1014200365 27. 03. 2019 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2019:1014200365.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: L.. L. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. X, XXX XX Q., zastúpená súdom ustanoveným opatrovníkom: L. P., bytom B. XX, M. S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8 - 10, Bratisl
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8016200441 Dátum vydania rozhodnutia: 1. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200441.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci n avrhovateľky: K. C., bytom D., W. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie, so sídlom v Bratisla
Meritum zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 70 ods. 1 a § 293a
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľ a: M. L. , nar. X. , r. č. X. , trvalý pobyt M. , prechodný pobyt ul. M. , právne zastúpený: JUDr. Martin Zuberec, advokát, so sídlom Jilemnického č. 4009/49 , Martin , prot
Najvyšší súd 10So/20 /201 6 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky A. F. , nar. X. , bytom N. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1So/14/2015 8014200903 11. 10. 2016 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2016:8014200903.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: F. E., V. Q. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - úst
MENU