Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď ako jednostranný adresovaný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
Právna veta: Na zánik nájmu obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie treba primerane použiť všeobecné ustanovenia týkajúce sa zániku nájmu bytu (§ 710 a § 711.) Prenajímateľ - právnická osoba nemôže však uplatniť výpovedný dôvod podľa ustanovenia §711 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka; neprichádza u neho do úvahy potreba bytu na účely bývania osôb, ktoré by boli vo vzťahu k nemu osobami blízkymi.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice II rozsudkom uložil žalovaným 1/ až 4/ povinnosť vypratať pohotovostnú bunku č. 112, pozostávajúcu z jednej miestnosti a príslušenstva v robotníckom hoteli na P. ul. č. 2 v K. do 15 dní odo dňa zabezpečenia náhradného ubytovania, a to vo forme obytnej miestnosti v ubytovni na P. ul. č. 2 v K. a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalovaných Krajský súd v Košiciach rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvo
MENU