Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď daná zamestnávateľom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
104 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o určenie neplatnosti výpovede a náhrady mzdy
Najvyšší súd 2 M Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. H. , bývajúceho v Ž. , proti žalovanej Ž. , so sídlom v Ž. , zastúpenej JUDr. P. M. , advokátom v P., o určenie neplatnosti výpovede a náhrady mzdy , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky, proti rozsudku Okresného súdu Žilina z 25. januára 20 11 , č.k. 14 C 10 /200 8-257 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 21. júna 2011
Meritum Odmietajúce podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/9/2012 5108201778 28.11.2012 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2012:5108201778.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., bývajúceho v G., proti žalovanej Žilinská teplárenská, a.s., so sídlom v Žiline, Košická 11, zastúpenej JUDr. Pavlom Malichom, advokátom v Bratislave, Advokátska kancelária JUDr. Pavol Malich, Dunajská 25, o u
Meritum o určenie neplatnosti výpovede
Najvyšší súd 4 Cdo 88 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. I. M. , advokátom v Ž. , proti žalovanej Ž. s. C. Slovakia, a.s. , D. , o určenie neplatnosti výpovede , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 16 C 12/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. októbra 2009 sp .zn. 5 Co 187/2009, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky ro
Meritum o určenie neplatnosti výpovede
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B., bývajúceho v Ž., zastúpeného JUDr. I. M., advokátom v Ž., proti žalovanej Ž. C., a.s., D., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 16 C 12/2004, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 18. júna 2007 sp.zn. 5 Co 268/2006, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Žiline z 18
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5415204196 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5415204196.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K., bývajúcej v V., zastúpenej AK - TARABČÁK s.r.o., so sídlom v Prešove, Hlavná 13, za ktorú koná konateľ, ad vokát JUDr. Jozef Tarabčák, proti žalovanému REDbird s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestská časť Rača,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/118/2017 1614204654 30. 08. 2018 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2018:1614204654.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu W. E., nar. XX. X. XXXX, bývajúceho v B., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. Evou Klemovou, advokátkou so sídlom v Pezinku, M. R. Štefánika 1, proti žalovanej IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Malacky
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/35/2019 4017200816 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4017200816.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Y. P., trvalým pobytom vo P., I. XXXX/XX, právne zastúpeného advokátom Mgr. Mariánom Bafrncom, so sídlom vo Vrábľoch, Levická 598, proti žalovanej Prima banke Slovensko, a. s., so sídlom v Žil
Meritum o neplatnosť výpovede a ostatné nároky
Najvyšší súd 1 M Cdo 5/2 009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. M. , bývajúceho v B. , proti žalovanému Ž., K. č. X. , B., o neplatnosť výpovede a ostatné nároky , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 33 C 63/1999, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. júna 2008 sp.zn. 8 Co 436/2005, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8313216076 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8313216076.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. K., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. Jankou Vasiľovou, advokátkou v Humennom, Kudlovská 1, proti žalova nej Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom v Košiciach, Komenského 50, zastúpenej Advo
MENU