Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
696 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/220/2021 5618202518 27. 04. 2022 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2022:5618202518.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu PPS Bobrovec, s.r.o., so sídlom Jalovec 405, IČO: 36 391 042, zastúpeného Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1735/29, IČO: 50 120 000, proti žalovanému Poľovnícke zdr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obdo/16/2021 1115222235 28. 02. 2022 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2022:1115222235.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: EF Solar I, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 44 923 244, zastúpeného Advokátskou kanceláriou GMH, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/ A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 252 961, v mene ktorej koná M
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/23/2021 5418200125 27. 10. 2021 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:NSSR:2021:5418200125.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, so sídlom v Dolnom Kubíne, Zochova 97, IČO: 00 222 071, proti žalovanej D.E. H., bývajúcej v A. J. C. D., D. XX, zastúpenej Advokátska kancelária JUDr. Jana Uhrinová s. r. o.
Meritum určenie neplatnosti výpovede
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/219/2021 5115212840 29.09.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5115212840.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Q. R., bytom v W. B. T., G. XXXX/XXX, zastúpenej JUDr. Lukášom Bútorom, advokátom so sídlom v Žiline, Vojtecha Tvrdého 12, proti žalovaným 1/ H. Y., bytom v B. XXX a 2/ L. Y., bytom v W. B. T., G. XXXX/X, obom zastúpeným
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/67/2021 6711218279 29. 09. 2021 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:NSSR:2021:6711218279.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcov 1/ W. I., nar. XX.XX.XXXX a 2/ K. I., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom Ľ.. R. XXXX/XX, XXX XX H.,
Právna veta: Lehota podľa § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je lehotou hmotnoprávnou. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru musí svoj nárok uplatniť žalobou na súde v posledný deň lehoty.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/130/2021 8119207277 30. 07. 2021 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:NSSR:2021:8119207277.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a sudcov JUDr. Ing. Maria Dubaňa a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v spore žalobcu Y.. Ľ. V., bývajúceho v M., X.. V.. O. XX, zastúpeného JUDr. J
Meritum určenie neplatnosti zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/26/2019 8712212433 30.06.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8712212433.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne W. B., bytom v G., L. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Borisom Bednárom, so sídlom v Poprade, Štefánikova 873/9, proti žalovaným 1/ D. Y., bytom v G., A. XXXX/XX, zastúpenému JUDr. Marcelom Kohútom, advokátom so sídlom v Poprade,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/243/2018 1415204361 27. 05. 2021 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2021:1415204361.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkýň 1/ A. B. a 2/ M. O., oboch trvale bytom v B., X. XXX, proti žalovanému P. X., trvale bytom v B., F. XX/XX, zastúpenému JUDr. Miroslavom Ivanovičom, advokátom v Bratislave, Grösslingova 45, o vypratanie bytu, vedenom na O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/135/2020 6717208309 25. 02. 2021 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2021:6717208309.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne SEKIER, s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Ulianko & partners, s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP 37, proti žalovaným 1/ J. Z., bývajúcemu vo O., 2/ J. Z., bý
Meritum vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/56/2020 8716200712 27.01.2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8716200712.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. F. F., X..H..E.., so sídlom v X. S., E. P. XXX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeným JUDr. Marekom Takáčom, advokátom so sídlom v Lipanoch, Nám. Sv. Martina 39, proti žalovaným 1/ Ľ. E., bývajúcemu v M., M. F. č. XXX, 2/ P. E., b
MENU