Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k námietke, že v rozhodnutí o organizačných zmenách musí zamestnávateľ zrušované pracovisko riadne označiť, aby bolo zrejmé, zamestnanec zastávajúci ktoré pracovné miesto sa stal nadbytočným, avšak toto sa nevyžaduje a ani neukladá v súvislosti s udelením súhlasu podľa § 66 ZP, najvyšší súd uvádza, že na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 ZP, je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/ 69/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobkyne Základnej školy s materskou školou Józefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce , so sídlom v Čenkovciach, zastúpenej JUDr. Milanom Guťanom, advokátom so sídlom v Bratislave, Školská 8,
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pre súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odnímajú tie jeho procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O vadu konania, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O. s. p. významná ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Takáto vada konania znamená porušenie základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , bývajúcej v B.K. , zastúpenej JUDr. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , zastúpen ým Advokátskou kanceláriou L. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou , vedenej na Okresn om súde B. pod sp. zn. 10 Cpr 1/2014 , o dovolaní žalovaného proti rozs udku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 2014 sp.
Meritum o určenie neplatnosti výpovede a náhrady mzdy
Najvyšší súd 2 M Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. H. , bývajúceho v Ž. , proti žalovanej Ž. , so sídlom v Ž. , zastúpenej JUDr. P. M. , advokátom v P., o určenie neplatnosti výpovede a náhrady mzdy , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky, proti rozsudku Okresného súdu Žilina z 25. januára 20 11 , č.k. 14 C 10 /200 8-257 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 21. júna 2011
Meritum Odmietajúce podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/9/2012 5108201778 28.11.2012 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2012:5108201778.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., bývajúceho v G., proti žalovanej Žilinská teplárenská, a.s., so sídlom v Žiline, Košická 11, zastúpenej JUDr. Pavlom Malichom, advokátom v Bratislave, Advokátska kancelária JUDr. Pavol Malich, Dunajská 25, o u
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/10/2013 5108201778 27.05.2014 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2014:5108201778.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobcu H. Z., bývajúceho v G., proti žalovanej Žilinská teplárenská, a.
MENU