Nájdené rozsudky pre výraz: výrok uznávacieho rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z hľadiska posúdenia dotknutého trestného činu ako prečinu, zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu vo vzťahu k podmienke výkonu určitej časti trestu pri podmienečnom prepustení (§ 66, § 67 Tr. zák.) je rozhodujúca právna kvalifikácia podľa cudzieho rozhodnutia (a týmto rozhodnutím kvalifikačne použitého zákona iného štátu), ktoré bolo uznané príslušným súdom Slovenskej republiky, a to z hľadiska kritérií uvedených v § 10 a v § 11 Tr. zák. (forma zavinenia a trestná sadzba trestu odňatia slobody). Ak však súd upravil (znížil) trvanie trestu postupom podľa § 17 ods. 3 zákona č. 549/2011 Z. z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 2 Urto st 1/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu vo veci odsúdeného P. K. , - v konaní o podmienečnom prepustení odsúdeného , na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. júla 2015 , sp. zn. 6 Ntc 8/2015 , takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods
Meritum konanie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia, odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 2 6. januára 201 6, v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša v konaní o uznávaní a výkone cudzieho rozhodnutia, o odvolaní odsúdeného E. S. , proti rozsudku Krajského súdu v Nitr e z 30 . septembr a 201 5, sp. zn. 1 Ntc 27/201 5, takto r o z h o d o l : Podľa § 518 ods. 4 Tr. por. od
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Urto/7/2019 Identifikačné číslo spisu: 2019010007 Dátum vydania rozhodnutia: 13.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2019010007.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimo
Meritum uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia - Česká republika
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Urto/2/2021 2020010062 23. júna 2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2020010062.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku konanom 23. júna 2021 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného D. W
Meritum sťažnosť odsúdeného
Najvyšší súd 2 Urtost 1/2015 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu vo veci odsúdeného P. K., - v konaní o podmienečnom prepustení odsúdeného, na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave o sťažnosti odsúd
Meritum podmienečné prepustenie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Urtos/1/2015 Identifikačné číslo spisu: 2015898554 Dátum vydania rozhodnutia: 08.09.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Libor Duľa Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:2015898554.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUD
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Urto/2/2012 Identifikačné číslo spisu: 9012899800 Dátum vydania rozhodnutia: 12.09.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Toman Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9012899800.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 12. septembra 2012, v senáte zloženom z
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku - Česká republika
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Urto/4/2022 Identifikačné číslo spisu: 7022200054 Dátum vydania rozhodnutia: 04.07.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7022200054.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, Ph
Kľúčové slová: cudzie rozhodnutieuznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
R 17/2019
Právna veta: Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna kvalifikácia) a v tomto zmysle je dotknuté ustanovenie [pod písm. b) až g)] potrebné vyložiť extenzívne, inak by uznané cudzie rozhodnutie nemohlo mať rovnaké účinky ako rozsudok slovenského súdu (§ 519 ods. 1, § 163 ods. 3 Trestného poriadku). Taká štruktúra výroku uznávacieho rozsudku musí byť zachovaná aj pri rozhodovaní podľa § 15 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená nasledo
MENU