Nájdené rozsudky pre výraz: vyšetrovacia väzba obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pri rozhodovaní o väzbe postačuje dostatočne preukázať podozrenie, že obvinený spáchal skutok, ktorým napĺňa znaky príslušného trestného činu. Až po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej miere otvára priestor pre dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného obvinenia postupne „odkrýva“ (t.j. buď potvrdzuje, alebo vyvracia). Dôvodné podozrenie predpokladá existenciu faktov alebo informácií, ktoré by objektívnemu pozorovateľovi umožnili úsudok o tom, že konkrétna osoba mohla spáchať trestný čin, pričom jeho „dôvodnosť“ závi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 To st 16 /201 7 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v sen áte zlo ženom z predsedu sen átu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvinen ého Mgr. P. M. a spol. pre zlo čin prij ímania úplatku pod ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. z ák. a iné, na neverejnom zasadnut í konanom 26. mája 201 7 v Bratislave o sťažnosti ach ob vinen ých Mgr. P. M. a Ing. J. R. proti uzneseniu sudcu pre prí
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 5 Tost 16/2017 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného Mgr. P. M. a spol. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí konanom 26. mája 2017 v Bratislave o sťažnostiach obvinených Mgr. P. M. a Ing. J. R. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecial
Meritum sťažnosti obvinených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu s enátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na neverejnom zasa dnutí konanom dňa 9. júla 2014 v trestnej veci obvinených I. A. a spol. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poist ného podľa § 277 o ds. 1, ods. 4 Trestného zákona a iné, o sťažnosti obvinených I. A. a J. R. proti uzneseniu sudcu pre prípravné ko nanie Špecia
Meritum sťažnosti obvinených
Najvyšší súd 1 Tost 24/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na neverejnom zasadnutí konanom dňa 9. júla 2014 v trestnej veci obvinených I. A. a spol. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona a iné, o sťažnosti obvinených I. A. a J. R. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného tres
MENU