Nájdené rozsudky pre výraz: výsluch obžalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 172

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

101 dokumentov
1272 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 422b/1, 2bTr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2To/4/2020 9519100246 26.10.2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100246.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci obžalovaného Mgr. art. E. N. P. pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a) T
Meritum § 248/1, 4a,b, 5 tr.zák. účinného do 31.12.2005
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/6/2021 9515100159 09.09.2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9515100159.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci proti obžalovanému K.. Ľ. V. a spol., pre pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a), b), ods. 5
Meritum § 157/1, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/28/2021 2318011011 10.08.2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2318011011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného W. W. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukaz
Meritum § 329/1, 3 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tost/16/2021 9513100066 23. júna 2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9513100066.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 23. júna 2021 v Bratislave v trestnej veci obžalovaných Ing. J. D. a spol., pre obzvlá
Právna veta: Objektom trestného činu prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák. je záujem štátu na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní vecí všeobecného záujmu. Objektívna stránka tohto trestného činu zahŕňa také konanie páchateľa, ktorým sám alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok pre seba alebo inú osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu spadá plnenie úloh, na ktorých riadnom a nestrannom plnení má záujem buď celá spoločnosť alebo aspoň určitá sociálna skupina. Ide teda predovšetkým o činnosť v oblasti štátu a sam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/10/2019 9519100084 15. júna 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100084.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. júna 2021 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci obžalovanej Mgr. Z. C. (predtým R.), pre zl
Meritum § 333/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/12/2020 9519100296 10. júna 2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100296.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného B. E. X. C. G. Q. V. , pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, na vere
Meritum § 336/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/14/2020 9520100032 10.06.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9520100032.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného D. B. a spol., pre prečin nepriamej korupcie spolupáchateľstvom podľa § 20, § 336 ods. 1 Trestného zákona a in
Meritum § 336/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/11/2020 9513100040 14.04.2021 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9513100040.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Petra Kaňu, na neverejnom zasadnutí konanom 14. apríla 2021 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného O.. W. L. pre účastníc
Meritum § 221/1, 2, 3c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/30/2020 5618010348 13. januára 2021 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2021:5618010348.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí konanom 13. januára 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného U. Q. pre pokračovací zločin
Právna veta: Jednou zo základných zásad trestného konania je aj zásada práva na obhajobu, vyjadrená v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Právo na obhajobu je zakotvené v čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v čl. 40 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a tiež v čl. 6 ods. 3 písm. b), c), d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu patrí k základným atribútom spravodlivého procesu, keďže zabezpečuje aj rovnosť zbraní medzi obvineným na jednej strane a prokurátorom na druhej strane. Zmyslom tohto práva je zaručiť ochranu zákonných záujmov a práv osoby, proti kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Tdo/46/2020 2519010093 09. 12. 2020 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2020:2519010093.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a členov senátu JUDr. Patrika Príbelského a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom 9. decembra 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného G. O., pre prečin krádeže podľ
MENU