Nájdené rozsudky pre výraz: vysoká sankcia v správnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Ochrana spotrebiteľa
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pyrotechnické predmety triedy II môžu byť predávané samoobslužným spôsobom iba za prítomnosti predavača, ktorý upozorní kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podá kupujúcemu potrebné vysvetlenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutie žalovaného zo dňa 14. 8. 2006, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Ž. pre Žilinský kraj zo dňa 1. 2. 2005, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa žalobcovi uložená pokuta vo výške 16 596,96 € (500 000 Sk) za porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v z
Kľúčové slová: Povinnosti predávajúcehosankcie zákon č. 250/2007
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. môže správny orgán, ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa.Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti v prieb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: J.-H., s.r.o., zastúpeného JUDr. M. M., proti žalovanému: SOI, ÚI SOI, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: P/884/1/2003 zo dňa 7. júna 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Merito veci predaj pyrotechnický výrobkov, § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, § 5, § 24 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Najvyšší súd 3 Sžf 78/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu, JUDr. Anny Elexovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu K. S. R., v.o.s., so sídlom T., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. V. K., advokátom, Advokátska kancelária E. – K. & P., s.r.o. so sídlom N., proti žalovanému Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozsk
Merito veci predaj pyrotechnický výrobkov, § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, § 5, § 24 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Najvyšší súd 3 Sžf 78/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu, JUDr. Anny Elexovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu K. S. R., v.o.s., so sídlom T., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. V. K., advokátom, Advokátska ka
Merito veci § 106 ods. 3 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. pokuta za uskutočňovanie stavby v rozpore so stavebným povolením
Najvyšší súd 3 Sžo 253/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: V. s.r.o., so sídlom B, IČO: X., zastúpený: Ad
Merito veci § 3 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Najvyšší súd 8 Sžo 22/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: J.-H., s.r.o., zastúpeného JUDr. M. M., proti žalovanému: SOI, ÚI SOI, o preskúmanie zákonnosti
Merito veci správna sankcia, neodôvodnená výška pokuty, odňatie možnosti konať pred súdom, plná jurisdikcia správneho súdu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti K., v.o.s., so sídlom T., zastúpenej JUDr. V., advokátom A., s.r.o., so sídlom v B, N., proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/1060/1/2004 zo 14. augusta 2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k.
Merito veci správna sankcia, neodôvodnená výška pokuty, odňatie možnosti konať pred súdom, plná jurisdikcia správneho súdu
Najvyšší súd 6Sžo 6/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti K., v.o.s., so sídlom T., zastúpenej JUDr. V., advokátom A., s.r.o., so sídlom v B, N., proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/10
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/258/2015 Identifikačné číslo spisu: 1011201115 Dátum vydania rozhodnutia: 11.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1011201115.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JU
MENU