Nájdené rozsudky pre výraz: vysoký počet poškodených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d 5 To 10 /201 1 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra S zaba v trestnej veci proti obžalovanému Ing. F. M. pre pokračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 prerokoval na verejnom zasadnutí konanom 14. júna 2012 v Bratislave odvolanie obžalovaného Ing. F. M. proti rozsudku Špeciali
Právna veta: Z preskúmaných podkladov nesporne vyplýva, že v predmetnej trestnej veci malo byť podľa doterajších zistení poškodených celkovo 167 fyzických osôb zo Slovenskej republiky a jeden poškodený z Českej republiky. Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zami ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 13. januára 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície 2. oddelenie všeobecnej kriminality Bratislava II pod ČVS:ORP -240/OEK -B2 -2012, proti neznámemu páchateľ ovi , pre zločin p
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 27. júla 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ, Úradu justičnej a kriminálnej polície PZ v Poprade pod sp. zn. ORP -1455/OEK -PP -2009 pre pre čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. z ák. , o návrhu generálneho prokur
Meritum návrh o nepripustení poškodených
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 11/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. júla 2009, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému A. K. a spol., pre trestný čin sprenevery spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona v znení účinnom do 01. januára 2006 a iné, vedenej na Úrade justičnej a k
Meritum nepripustenie poškodených
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/1 7/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 16. novembra 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci vedenej na Krajsko m riaditeľstve PZ v Prešove , Úradu ju stičnej a kriminálnej polície pod sp. zn. KRP -7/OEK -PO-2009 pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c/, o ds. 4 písm. a/
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . septembra 201 5 v Bratislave , v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudco v JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenej Ing. E. K. , vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, odboru kriminálnej polície Stará Ľubovňa, pod ČVS: ORP -240/VYS -SL -2014, pre zločin porušovania ochrany rast
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému M. Z. pre trestný čin podvodu § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b / Tr. zák. účinného do 31. augusta 1999 na neverejnom zasadnutí 10. februára 2016 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípustnosti účasti poškodený
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obv inenému B. Z. pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. b / Tr. zák. na neverej nom zasadnutí konanom 11. mája 2016 v Bratisla ve o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripusten í účasti po
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvinenej Z. S., pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. a iné , vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi pod, sp. zn. ORP -542/OEK -PD -2012 , na neverejnom zasadnu
MENU