Nájdené rozsudky pre výraz: vysoký počet poškodených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výkon práv jednotlivých poškodených v uvedenom vysokom počte by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebeh trestného stíhania. Vyššie uvedený počet poškodených by v prípade ich pripustenia do trestného konania zjavne mohol spôsobiť predlžovanie vyšetrovania, a tým v konečnom dôsledku aj ohroziť včasné dosiahnutie účelu trestného konania s poukázaním na rozhodnutie R 1/2005-1, podľa ktorého zmyslom § 47 ods. 3 Tr. por. je umožniť orgánom činným v trestnom konaní sústrediť sa v trestnom stíhaní na účel trestného konania v tom, aby trestné činy boli náležité zistené a ich páchatelia po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200165 Dátum vydania rozhodnutia: 15. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200165.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného V. R., pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. d/, ods.
Právna veta: Z preskúmaných podkladov nesporne vyplýva, že v predmetnej trestnej veci malo byť podľa doterajších zistení poškodených celkovo 167 fyzických osôb zo Slovenskej republiky a jeden poškodený z Českej republiky. Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zami ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 13. januára 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície 2. oddelenie všeobecnej kriminality Bratislava II pod ČVS:ORP -240/OEK -B2 -2012, proti neznámemu páchateľ ovi , pre zločin p
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvinenej Z. S., pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. a iné , vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi pod, sp. zn. ORP -542/OEK -PD -2012 , na neverejnom zasadnu
Meritum nepripustenie účasti poškodených
Najvyšší súd 6 Ndt 14/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvinenej Z. S., pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. a iné, vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi pod, sp. zn. ORP-542/OEK-PD-2012, na neverejnom zasadnutí konanom v Br
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obv inenému B. Z. pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. b / Tr. zák. na neverej nom zasadnutí konanom 11. mája 2016 v Bratisla ve o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripusten í účasti po
Meritum nepripustenie účasti poškodených
Najvyšší súd 2 Ndt 11/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obvinenému B. Z. pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom 11. mája 2016 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poš
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému M. Z. pre trestný čin podvodu § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b / Tr. zák. účinného do 31. augusta 1999 na neverejnom zasadnutí 10. februára 2016 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípustnosti účasti poškodený
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . septembra 201 5 v Bratislave , v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudco v JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenej Ing. E. K. , vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, odboru kriminálnej polície Stará Ľubovňa, pod ČVS: ORP -240/VYS -SL -2014, pre zločin porušovania ochrany rast
Meritum nepripustenie účasti poškodených
Najvyšší súd 1 Ndt 17/2015 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší 30. septembra súd 2015 Slovenskej v republiky Bratislave, na neverejnom zasadnutí konanom v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenej Ing. E. K. , vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, odboru kriminálnej polície Stará Ľubovňa, pod ČVS: ORP-240/VYS-SL-2014, pre zločin porušovania ochrany rast
MENU