Nájdené rozsudky pre výraz: vysoký počet poškodených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Zmyslom § 44 ods. 3 Trestného poriadku v znení novely vyko­nanej zákonom č. 403/2004 Z. z. je umožniť orgánom činným v trest­nom konaní sústrediť sa v trestnom stíhaní na účel trestného kona­nia v tom, aby trestné činy boli náležité zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní tak, ako tento účel vyplýva z § 1 ods. 1 Trestného poriadku. II. Rozhodnutie najvyššieho súdu podľa § 44 ods. 3 Trestného po­riadku o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní mení postavenie poškodených v zmysle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, v trestnej veci proti obvinenému V. F. a spol. na základe návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 18. novembra 2004 na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, rozhodol podľa § 44 ods. 3 Trestného poriadku v znení zákona č. 403/2004 Z. z., že sa v trestnom konaní nepripúšťa účasť poškode­ ných. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu vyšetrovania PZ v Košiciach zo 4. februára 2002, sp. zn. KUV-15/OVEK-2002
Meritum nepripustenie poskodenych - navrh GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2008 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému J. P . a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. a iné (zák. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 1. januára 2006),
Meritum nepripustenie účastni poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obvinenému I. K. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. júla 2008 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodol t a k t o :
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému Z. M. pre trestné činy podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 30. septembra 2008 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípustnosti účasti poškodených
Meritum návrh o nepripustení poškodených
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 11/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. júla 2009, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému A. K. a spol., pre trestný čin sprenevery spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona v znení účinnom do 01. januára 2006 a iné, vedenej na Úrade justičnej a k
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného T. Š. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) prejednal na neverejnom zasadnutí 7. októbra 2009 návrh Generálneho prokurátora Slovenskej republik
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom d ňa 27. januára 2010 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a členov senátu JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského prejednal návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo d ňa 24. novembra 2009 na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní a rozhodol t a k t o : Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obvinenému Ing. I. H. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 24. februára 2010 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republi
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obvinenej Z. P. pre zločin porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 ods. 1 písm. a /, ods. 2, ods. 3 písm. c / Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 19. mája 2010 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípu
Meritum nepripustenie poškodených
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Mariána Jarábka v trestnej veci proti obvinenému Mgr. I. Z. a spol. , pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23. júna 2010 o návrh u Generálneho prokurá
MENU