Nájdené rozsudky pre výraz: vysoký počet poškodených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obvinenej Z. P. pre zločin porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 ods. 1 písm. a /, ods. 2, ods. 3 písm. c / Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 19. mája 2010 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípu
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom d ňa 27. januára 2010 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a členov senátu JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského prejednal návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo d ňa 24. novembra 2009 na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní a rozhodol t a k t o : Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obvinenému Ing. I. H. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 24. februára 2010 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republi
Meritum návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípustnosti účasti poškodených v trestnom konaní
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému Ing. A. P. , pre obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a / Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 19. mája 2011 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o neprípustnosti účasti poškodených v trestno
Meritum nepripustenie poskodenych - navrh GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2008 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému J. P . a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. a iné (zák. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 1. januára 2006),
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného T. Š. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) prejednal na neverejnom zasadnutí 7. októbra 2009 návrh Generálneho prokurátora Slovenskej republik
Meritum návrh GP o neprípustnosti účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 4. augusta 2010 v trestnej veci obvineného J. N. pre trestné čin y podvodu podľa § 250 ods. 1 , ods. 3 zák . č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( Tr estný zák on) a § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. , o návrhu gene
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 27. júla 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ, Úradu justičnej a kriminálnej polície PZ v Poprade pod sp. zn. ORP -1455/OEK -PP -2009 pre pre čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. z ák. , o návrhu generálneho prokur
Meritum nepripustenie poškodených
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Mariána Jarábka v trestnej veci proti obvinenému Mgr. I. Z. a spol. , pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23. júna 2010 o návrh u Generálneho prokurá
Meritum nepripustenie poškodených
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/1 7/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 16. novembra 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci vedenej na Krajsko m riaditeľstve PZ v Prešove , Úradu ju stičnej a kriminálnej polície pod sp. zn. KRP -7/OEK -PO-2009 pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c/, o ds. 4 písm. a/
MENU