Nájdené rozsudky pre výraz: využitie možnosti podania opravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutiasprávny orgán súdny prieskum
Právna veta: V preskúmavanej veci bolo potrebné posúdiť otázku, či je možné považovať oznámenie a vyjadrenie k odvolaniu za rozhodnutie a či je možné ho súdne preskúmať. Pri posudzovaní tejto otázky vychádzal odvolací súd zo skutočnosti, že pojem „rozhodnutie“ je označením technickým a je potrebné k nemu pristupovať vždy z hľadiska jeho obsahu a nie formy. Nie je rozhodujúce, ako správny orgán svoj akt označil alebo či vec vybavil neformálnym prípisom (či formálne nedokonalým rozhodnutím, napr. bez odôvodnenia, či poučenia o opravnom prostriedku) v domnienke, že nie je jeho povinnosťou vydať rozhodnutie v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/66/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200338 Dátum vydania rozhodnutia: 07.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200338.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Občianske združenie Pinus, Jašíkova 24, Bratislava - Ruž
Právna veta: Začiatok plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je tak viazaný na nadobudnutie právoplatnosti výzvy v zmysle § 58a zákona o správe daní v znení účinnom do 31. augusta 2007 a na skončenie kalendárneho roka, v ktorom sa tak stalo. Zákonodarca nepodmienil začiatok plynutia premlčacej lehoty okamihom skončenia kalendárneho roka, v ktorom došlo k doručeniu výzvy daňovému dlžníkovi, ale v ktorom nadobudla výzva právoplatnosť. Proti výzve môže daňový dlžník v lehote 15 dní od jej doručenia podať námietky, podanie ktorých však nemá odkladný účinok. To z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/65/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, právnej veci žalobcu Ľ., bytom T., zastúpeného JUDr. Zuzanou Čížovou, advoká
Meritum 99/1963 §150 d OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/7/2015 Identifikačné číslo spisu: 4014200901 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:4014200901.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. č. XXX/X, H., proti žalovanému
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžd/32/2014 Identifikačné číslo spisu: 7014200722 Dátum vydania rozhodnutia: 10.12.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7014200722.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: W. N., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y., proti žalova
Meritum priestupok proti občianskemu spolunažívaniu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Asan/4/2016 Identifikačné číslo spisu: 3716203959 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3716203959.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom U., proti žalovanému: Okresný
Meritum § 218 ods. 1 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/70/2015 Identifikačné číslo spisu: 1012211280 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1012211280.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Q. I., nar. XX.XX.XXXX, H., proti žalovanému:
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžd/27/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200500 Dátum vydania rozhodnutia: 12.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1013200500.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. C. P., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom T., prechodn
Meritum potvrdenie uznesenia o zastavení konania podľa § 250d ods. 3 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžd/3/2014 Identifikačné číslo spisu: 6012200675 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6012200675.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: N. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. proti žalovanému: Ministerstv
Meritum daňové veci
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Sžfk/73/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1020200528 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1020200528.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21
MENU