Nájdené rozsudky pre výraz: vyžiadaná osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 752

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

48 dokumentov
16 dokumentov
14 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode. II. Okolnosťami odôvodňujúcimi hrozbu zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze sú vecou individuálneho posúdenia zo str ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 17/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29. mája 201 3 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby T. I. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17. mája 2013 , sp. zn. 6Ntc 6/20 13, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 16 zákona č. 154/2010 Z.z. o Európskom zatýkacom rozkaze (s účinnosťou od 1. septembra 2010) inštitút vydávacej väzby má iný charakter - a to vrátane jej dôvodov - než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvého dielu Trestného poriadku (§ 71 až 79). Nie je teda potrebné na základe už zistených konkrétnych skutočností konštatovať existenciu niektorého z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ písm. b/ alebo písm. c/ Trestného poriadku. Súd nemôže skúmať ani dôvodnosť podozrenia zo spáchania skutku, pre ktorý je osoba vyžiadaná a správnosť právnej kvalifikácie tohto činu z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci vyžiadanej osoby Š. K. pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 3 Trestného z ákona Českej republiky a iné na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2010 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby p roti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 12. novembra 2010, sp . zn. 3 Ntc 6/2010
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 4. septembra 2008 v Bratislave vo veci žiadosti o vydanie osoby Č. A. Š. do cudziny, o sťažnosti prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 1. júla 2008, sp. zn. 3 Ntc 2/2006, takto r o z h o d o l : Podľa § 509 od
Merito veci staznost vyziadanej osoby
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka vo veci vydania M. L. do cudziny na neverejnom zasadnutí 07. augusta 2008 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby – M. L. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2007, sp. zn. 1 Ntc 2/2007 takto r o z h o d o l: Podľa § 509 ods. 5 Trestného poriadku (ďalej
Merito veci európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tost/31/2017 Identifikačné číslo spisu: 2017010014 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2017010014.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov a JUDr. Františka Moznera a J
Merito veci sťažnosť vydanej osoby
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonove j a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 1. júla 201 5 v trestnej veci vy danej osoby menom J. Ž. , v konaní o žiadosti Westminsterského Magistrá tneho súdu v Spojen om kráľovstv e z 21. mája 2015 o udelen ie dodatočného súhlasu s trestným stíhaním pre iné trestné činy vydanej osoby J. Ž. , o
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 18. apríla 2012 v trestnej veci obvineného R. A. pre zločin legalizácie príjmu z tre stnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 1T 111/ 2010 , o dovolaní, ktoré podal obvinený R.
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Štefana Michálika a členov senátu JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci vyžiadaného R. A. , v konaní o návrhu Krajského prokurátora v Banskej Bystrici na vykonanie Európskeho zatýkacieho rozkazu , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 28 . júna 2010 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby - R. A. proti uzneseni u Krajského súdu v Banskej Bys
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci vyžiadanej osoby R. M. , v konaní o návrhu krajskej prokurátorky v Banskej Bystrici na vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, prerokoval na neverejnom zasadnutí 16. j úna 2017 sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. mája 2017
Merito veci sťažnosť zadržanej osoby
N a j v y š š í s ú d 5 Tost 13 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci zadržanej osoby A. M. podľa zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze na neverejnom zasadnutí konanom 6. apríla 2017 v Bratislave prejednal sťažnosť zadržane j osoby A. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 3 1. marca 201 7, sp. zn. 2Ntc /
MENU