Nájdené rozsudky pre výraz: vzájomná pomoc v trestných veciach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
8 dokumentov
3 dokumenty
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Pokiaľ medzinárodná zmluva umožňuje prítomnosť obhajcu obvineného pri výsluchu svedka za predpokladu, že s tým dožiadaná strana súhlasí, v prípade, ak obhajca obvineného oznámi vyšetrovateľovi, že sa úkonu chte zúčastniť, je vyšetrovateľ v zmysle § 165 ods. 2 Trestného poriadku povinný oznámiť obhajcovi čas a miesto konania úkonu (okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť), ak úkon vykonáva sám alebo urobiť opatrenia na možnosť uplatnenia tohto práva, ak o vykonanie úkonu požiadal dožiadaný orgán. II. Zápisnica o výsluchu svedka, ktorý bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť krajského prokurátora Najvyšši súd Slovenskej republiky podľa §149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku napadnuté uznesenie Krajského súdu v Ž. z 18. apríla 2000, sp. zn. 3T 37/98, zrušil a Krajskému súdu v Ž. prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Krajského súdu v Ž. po predbežnom prejednaní obžaloby podanej na obvineného Ľ. L. a spol., pre trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods. 1, 3 písm. a), ods. 5 Trestného zákona a ďalšie trestné
Merito veci odvolanie krajskeho prokuratora
Právna oblasť: Trestné právo

N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovanej D. R. a spol., pre trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 1, ods. 2, ods. 4 písm. b/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení zmien a doplnkov (Tr. zák.) účinného do 31. decembra 2005 spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 citovaného zákona a iné na neverejnom zasadnutí 10. januára 2008, o odvolaní krajského prokurátora proti rozsudku
Merito veci odvolanie krajskeho prokuratora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. O., pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 5 Tr. zák. (zákona č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 1. januára 2006 - ďalej len Tr. zák.), vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3 T 55/02, prejednal na neverejnom zasadnutí 15. apríla 2008 v Bratislave odvolanie, ktoré podal krajský prokurá
Merito veci odvolanie krajskeho prokuratora
Najvyšší súd 2 To 42/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. O . , pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 5 Tr. zák. (zákona č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 1. januára 2006 - ďalej len Tr. zák.), vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3 T 55/02, prejedna
Merito veci § 355/2a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1515010481 Dátum vydania rozhodnutia: 17. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1515010481.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom z asadnutí konanom dňa 17. mája 2018 v Bratislave v trestnej veci obvineného G. L. , pre zločin prevádzačstva
Merito veci § 188/1, 2b,c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/16/2020 4218010307 30. júna 2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4218010307.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 30. júna 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvineného I. L. , pre zločin lúpeže v spol
Merito veci odvolanie krajskeho prokuratora
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 To 98/2006 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovanej D. R. a spol., pre trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 1, ods. 2, ods. 4 písm. b/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení zmien a doplnkov (Tr. zák.
Merito veci dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 Tdo V 10/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Viliama Dohňanského, JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka na neverejnom zasadnutí 17. júna 2013 v Bratislave, v trestnej veci obvineného M. Š. a spol., v
Merito veci uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Urto/1/2017 Identifikačné číslo spisu: 2016898237 Dátum vydania rozhodnutia: 08.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Hudák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2016898237.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Mic
MENU