Nájdené rozsudky pre výraz: vzatie dovolania späť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vzatie dovolania späť
Právna veta: Trestný poriadok v § 375 ods. 1 Tr. por. ustanovuje možnosť vzatia dovolania späť výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala. Uvedené je prejavom dispozície dovolateľa dovolacím konaním, na rozdiel od ustanovení upravujúcich odvolanie (§ 316 ods. 1 Tr. por.) Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť pritom vyjadrené v takej forme, ktorá nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu. Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť výslovné t.j. musí ísť o prejav vôle, z ktorého je jasné, že smeruje k tomu, aby sa o podanom dovolaní nekonalo. Obvinený v podaní z 27. februára 2017 napísal, že výslovne súhlasí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 33 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 10. augusta v Bratislave, v trestnej veci obvineného M. Š. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/ , písm. c/, písm.
Právna veta: "V zmysle § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. V zmysle § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa."

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jana Serbová v trestnej veci obvinenej JUDr. L. D. pre zločin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/ Tr. zák. 10. januára 2013 v Bratislave, o dovolaní obvinenej JUDr. L. D. , zastúpenej ob hajcom JUDr. D. D. , advokátom v Považskej Bystrici , proti rozhodnutiu
Právna veta: Podľa § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Milan Lipovský dňa 2. októbra 2013 v trestnej veci obvinen ého J. L. pre prečin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. por., ods. 3 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 1T 15/08 , o dovolaní , ktoré podal obvinený prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. I. M. , advokáta v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12
Meritum dovolanie generálneho prokurátora SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného M. S., pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb., o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky pro ti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4To 117/2010, zo 17. marca 2011 v ča
Meritum § 213/1, 2a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/15/2017 6114010374 20.04.2017 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2017:6114010374.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky - predseda dovolacieho senátu - dňa 20. apríla 2017 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému P. B., pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineného P. B. a jeho obhajcu JUDr. T. A
Meritum § 245/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/86/2016 8315010385 01.06.2017 JUDr. Štefan Michálik sudca ECLI:SK:NSSR:2017:8315010385.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky - predseda senátu JUDr. Štefan Michálik 1. júna 2017 v trestnej veci proti obvinenému F. O. , pre prečin poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva podľa § 20 k § 245 ods. 1 Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného podaného prostr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky – predseda dovolacieho senátu – dňa 20. apríla 2017 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému J. B. , pre pre čin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineného J. B. a jeho obhajcu JUDr. A. K. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 30. mája 2014, sp. zn. 3T 28/2014, takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. b
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 TdoV 14 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Libora Duľu , JUDr. Štefana Michálika , JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Pavla Farkaša , v trestnej veci obvineného Mgr. M. N. a spol. pre prečin nepriamej korupcie spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 336 ods. 1 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí konanom 26. apríla 2 01 7 v Bratislave o dovolaní obvineného Mgr. M. N. pro
Meritum § 336/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/14/2016 9512100185 26.04.2017 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2017:9512100185.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Libora Duľu, JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného Mgr. V. N. a spol. pre prečin nepriamej korupcie spolupách
MENU