SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351857
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vzatie obžalovaného do väzby


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vzatie obžalovaného do väzby
  • vzatie nájdené 1950 krát v 774 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 50639 krát v 3336 dokumentoch
  • do nájdené 421045 krát v 54071 dokumentoch
  • vazba nájdené 38225 krát v 5455 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 7 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obžalovaného J. O. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 o sťažnosti obžalovaného T. K. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 26. mája 2014, sp. zn. PK -2T .
Kľúčové slová: dôvody väzby, obmedzenie osobnej slobody, zásada primeranosti a zdržanlivosti, podaná obžaloba

Zbierka NS 6/2014
R 95/2014
Právna veta: I. Nie je v rozpore so zákonom, ak je obmedzená osobná sloboda obvineného na poklade konkrétneho zákonného titulu, napr. v zmysle § 120 ods. 3, ods. 4, § 380 ods. 2 alebo § 408 ods. 1 Tr. por., bez toho, aby bol obvinený predtým de facto prepustený na slobodu, a to či už z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. II. Oprávnenie súdu v štádiu súdneho konania po podaní obžaloby iniciatívne, bez návrhu prokurátora, konať a rozhodnúť o vzatí obžalovaného do väzby, vyplýva z jeho zákonného postavenia, v zmysle ktorého je súd po podaní obžaloby na základe § 2 ods. 6 Tr. por., § 238 ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní). K tomu viď i ust. § 72 ods. 4 Tr. por. V štádiu súdneho konania sa návrh prokurátora na vzatie obžalovaného do väzby nevyžaduje. Prokurátor by prípadne mohol podať v tomto smere len „ podnet “, na podklade ktor ého by však na rozdiel od .
Kľúčové slová: trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., výkon trestu odňatia slobody

Zbierka NS 2/2004
R 21/2004
Právna veta: V prípade, že obvinenému boli podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku predĺžená lehota trvania väzby, počas ktorej bol z väzby prepustený a zároveň dodaný do výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený v inej trestnej veci (výkon trestu odňatia slobody má prednosť pred výkonom väzby), presúvanie lehoty trvania väzby do doby po prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody nie je možné, aj keď u obvineného predtým v dôsledku toho, že bol dodaný do výkonu trestu odňatia slobody, v priebehu ktorého uplynula predĺžená lehota trvania väzby, nedošlo k výkonu väzby v rozsahu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... opätovne do väzby, a to počnúc dňom 9. mája 2003, kedy bude prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, keďže opätovné vzatie obžalovaného do väzby v tej istej veci po uplynutí lehôt obmedzujúcich trvanie väzby a v dobe, keď už nie je preto možné podať .
Meritum odvolanie prokurátora
... priznanie uskutočnil za prítomnosti obhajcu, a to tak pri výsluchu pred vyšetrovateľom ako aj pred sudcom rozhodujúcom o návrhu na vzatie obžalovaného do väzby. Obžaloba preto vyslovila názor, že výhrady súdu vyslovené v tejto súvislosti nemajú opodstatnenie tým viac, že pokiaľ by skutočne došlo .
Meritum sťažnosť obv.
... pre predpokladaný úmyselný trestný čin, ktorý mal byť spáchaný po prepustení z väzby, pot om sú splnené podmienky na opätovné vzatie obžalovaného do väzby. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto sťažnosti obžalovaného R. N. nevyhovel a ako nedôvodnú ju zamietol. 8 P o u č .
Meritum námietka zaujatosti
... dôvodom následne podanej žiadosti obžalovaného o od ňatie a prikázanie veci je potom potrebné uviesť nasledovné: Okolnosť, ktorou bola odôvodnené vzatie obžalovaného do väzby samosudcom Okresného súdu Trnava, t.j. o kolnosť odvolacieho konania na Krajskom súde v Trenčíne, nemô že byť z hľadiska .
Meritum sťažnosť prokurátorky
... , ale naopak pretrváva s tým, že vec je potrebné prejednať a rozhodnúť na hlavnom pojednávaní. Ozrejmil, že spisový materiál preukazuje vzatie obžalovaného do väzby dňa 16. marca 1995 uznesením Okresného súdu v Prievidzi, sp. zn. Tp 11/95, z ktorej bol prepustený príkazom predsedu .
Meritum § 221/1,4a Tr.zák
... 3/2010, bol obvinený Mgr. Ing. Mgr. G. prepustený z väzby na slobodu.V danom prípade ide o opät ovné vzatie obžalovaného do väzby v tej istej veci.Dôvodom väzby obžalovaného Mgr. Ing. Mgr. G. je dôvodné podozrenie, že obžalovaný sa cielene (úmyselne) ... ich ponecha nia na slobode mohli vyhýbať trestnému stíhaniu (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III ÚS 431/2015).Vzatie obžalovaného do väzby je v danom prípade aj v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.