Nájdené rozsudky pre výraz: vzdanie sa odvolania a vzatie odvolania späť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Ak obhajca zoberie späť odvolanie podané za obžalovaného, je povinný v rámci tohto procesného úkonu oznámiť súdu, že tak postupuje na základe výslovného súhlasu obžalovaného [§ 250 ods. 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 (ďalej len „Trestný poriadok"). Pokiaľ tak obhajca nepostupuje alebo ak má predseda senátu pred rozhodnutím podľa § 250 ods. 4 Trestného poriadku dôvodné pochybnosti, či k späťvzatiu odvolania podaného za obžalovaného jeho obhajcom došlo na základe výslovného súhlasu obžalovaného, overí túto skutočnosť u obhajcu alebo priamo u obžalovaného.) II. Z hľad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na základe do­ volania, ktoré podal obvinený A. S. vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 2006, sp. zn. 3 To 56/06, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku porušený zákon v ustanoveniach § 250 ods. 3, ods. 4 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 v ne­ prospech obvineného A. S. V dôsledku toho napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil, zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené uznesenie obsa
Právna veta: Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, trestný rozkaz sa ruší zo zákona a samosudca musí nariadiť hlavné pojednávanie (§ 314g ods. 3 Tr. por..) Späťvzatie odporu nie je možné, a preto neprichádza do úvahy ani jeho vzatie na vedomie podľa § 250 ods. 4 Tr. por. per analogiam.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú v prospech mladistvej S. C. v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp.zn. 5 T 86/95, podal generálny prokurátor SR, zrušil uznesenie uvedeného súdu prvého stupňa z 29. septembra 1995, citovanej sp.zn. a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Trestným rozkazom z 8. septembra 1995, sp.zn. 5 T 86/95, vydaným Okresným súdom v Nitre bola mladistvá
Právna veta: Konanie na súde druhého stupňa sa začína dôjdením príslušných spisov s opravným prostriedkom na odvolací súd. Úkony vykonané pred predložením spisov odvolaciemu súdu (§ 251, veta za bodkočiarkou), preto nemožno považovať za začatie súdneho konania na odvolacom súde v zmysle článku IV ods. 1 zák. č. 328/1996 Z. z.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Žiline a Krajským súdom v Banskej Bystrici podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že na vykonanie odvolacieho konania v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Čadci, sp. zn. 3 T 59/96, je Krajský sú v Žiline. Z odôvodnenia: Krajský súd v Žiline uznesením z 21. januára 1997, sp. zn. 1 To 3/97, podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. per analogiam postúpil trestnú vec obžalovaného R. M. Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako s
MENU