Nájdené rozsudky pre výraz: vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 105
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Sl ovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy,
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 5 Cdo 114/2014 Slovenskej republiky 5 Cdo 115 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodli vosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu m
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 7 Cdo 387,411,412,413, Slovenskej republiky 414,415,416,417/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnych veciach navrhovateľky POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, proti odporkyni Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkove
Meritum p náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 5 Cdo 102/2014 Slovenskej republiky 5 Cdo 1 03 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodli vosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 7 Cdo 389 ,421,422,423, Slovenskej republiky 424,425,426,427,428,429 , 430,431,432,433,434/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právn ych vec iach navrhovateľky POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, proti odporkyni Slovenskej republike, z a ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Ž
MENU