Nájdené rozsudky pre výraz: zaistenie maloletých

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

98 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo svetle uvedeného sa kasačný súd stotožňuje s názorom krajského súdu o nemožnosti uloženia alternatív zaistenia v zmysle § 83 zákona č 404/2011 Z.z., ako aj so záverom, že umiestnením maloletého v jednom zariadení spoločne s jeho matkou (aj otcom) žalovaný chránil najlepšie záujmy maloletého a nepretrhol tak rodinné väzby členov tejto rodiny. Žalovaný sa vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadal s podmienkami pobytu v ÚPZC Sečovce, podrobne špecifikoval podmienky pobytu maloletých osôb spolu s rodičmi, poukázal na to, že je im zabezpečená každodenná osobná hygiena, päťkrát denne strava, pediatric ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Szak/2/2019 7018201115 22. 02. 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:7018201115.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): J. C.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7018200185 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7018200185.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: L. H., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Afganská
Meritum ZAISTENIE
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7018200184 Dátum vydania rozhodnutia: 27. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7018200184.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právn ej veci žalobcu: X. O., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Afganská islamská republika, bez cestovného do
Meritum § 462 ods. 2 zák. č. 162/2015 Z. z.
Najvyšší súd 10Szak/1/201 7 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen iek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci sťažo vateľa (pôv. žalobca) : S. B. , narodený X. , štátna príslušnosť Iracká republika, bez cestovného dokladu, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
Najvyšší súd 1Szak /18/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci sťažo vateľa (pôv. žalobca) : J., nar . X. , štátna príslušnosť I., t. č. umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, Slovenská republika, zastúpen ého C
Najvyšší súd 10Szak/11 /2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci sťažovateľ ky (pôv. žalob kyňa ): S. M. , nar. X. , štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, za účasti maloletých detí: 1/ A. S., nar. X. , štátna príslušnosť: S
Právna veta: Zák. č. 404/2011 Z.z. neumožňuje zaistiť deti bez sprievodu alebo odlúčené od rodičov (viď § 88ods. 8 zák. č. 404/2011 Z.z.). Hoci zák. č. 404/2011 Z.z. na druhej strane pripúšťa, aby spolu s rodičom boli umiestnené do ÚPZC aj deti (viď § 94 ods. 3 zák. č. 404/2011 Z.z.), správny orgán musí s poukazom na najlepší záujem dieťaťa zakotvený v čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (publikované v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 104/1991 Zb.) postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v ÚPZC a pri úvahe o ich umie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd zložený z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci sťažovateľky (pôv. žalobkyňa): O. K. alias O. K. , nar.: XY , a jej maloletých detí: 1/ L. S., nar. XY , 2/ V. S., nar. XY , 3/ J. K. , nar. XY a 4/ W. K. , nar. XY , všetci št átna príslušnosť: Ukrajinská republika, t.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a členov senátu JUDr . Eleny Berthotyovej, PhD . a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): A. A. , narodený X. , štátna príslušnosť Sýrska arabská republika, bez dokladu totožnosti, za účasti maloletých detí: totožnosti, 2. A. A. K. , narodený
N a j v y š š í s ú d lSzak/9/2016 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci sťažovateľky (pôv. žalobkyňa): T. H. , nar. XY , štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, za účasti maloletých detí: 1./ M. A. , nar. XY , štátna príslušnosť Sýrska ar abská republika, 2./ M.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci sťažovateľky (pôv. žalobca): M. A. , nar. XY , štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, za účasti maloletých detí: 1./ B. O. O. , nar. XY , štátna príslušnosť Sý rska arabská republika, 2./ B. F. , nar.
MENU