Nájdené rozsudky pre výraz: zaistený mobilný telefón

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
26 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 76 ods. 2 Trestného poriadku základná lehota väzby v prípravnom konaní je sedem mesiacov, prokurátor je povinný prepustiť obvineného na slobodu najneskôr v posledný deň tejto lehoty, ak nepodá najmenej dvadsať pracovných dní pred jej uplynutím obžalobu, návrh na schválenie dohody o vine a treste alebo sudcovi pre prípravné konanie návrh na predĺženie tejto lehoty. Podľa druhej a tretej vety § 76 ods. 3 Trestného poriadku predĺžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak návrh podľa ods. 2 bol podaný včas a ak nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie sko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 27 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvinené ho V. M. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorší ch predpisov (Tr. zák.) a iné, prer okoval na neverejnom zasadnutí 22. august
Kľúčové slová: služobný zákrokcolný úradzabezpečenie veci
R 31/2015
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Ž. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia právneho predchodcu žalovaného označeného v záhlaví, ktorým potvrdil rozhodnutie Colného úradu Ž. zo dňa 20. mája 2011, ktorým bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku podľa § 47a ods. 1 písm. c/ zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení nesk
Meritum 995 817,57 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/12/2019 1519201655 28. novembra 2019 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2019:1519201655.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: PARADAIS, s.r.o. so sídlom Kammerhofská 5, Banská Štiavnica, IČO: 36 628 492, zastúpeného advokátskou kanceláriou Michalko Legal Counsel & Co. s.r.o., so sídlom Michalská 276/16, Bratislava, IČO: 50 367 946, proti
Meritum § 172/1c,d, 2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/7/2017 4212010120 23.03.2017 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4212010120.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného H. X. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, i
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 3 Tost 27/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného V. M. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. augusta 2013 v Bratislave sťažnosť
Meritum § 296 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9516100059 Dátum vydania rozhodnutia: 30. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Hudák Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9516100059.10 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej ve ci obvineného M. S. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa §
Meritum sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
N a j v y š š í s ú d 2 To st 8/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obv inenému R. B. pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. b) Tr. zák. a iné na neverej nom zasadnutí konanom 14 . marca 2017 v Bratisla ve o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generál
Meritum § 329/1,2 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9518100254 Dátum vydania rozhodnutia: 3. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9518100254.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej vec i obvineného Bc. S. S., pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v jednočinnom
Meritum § 245/1, 2b, 4b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tost/8/2017 9516100071 14. marca 2017 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2017:9516100071.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obvinenému F. N. pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. b) Tr
MENU