Nájdené rozsudky pre výraz: základné pravidlá konania podľa správneho poriadku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti (§ 3 ods. 1 správneho poriadku), v intenciách ktorej je povinný v konaní a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy ako aj predpisy hmotnoprávne. Musí postupovať v konaní tak, aby správny orgán zabezpečoval ochranu práv osôb a súčasne vyžadoval plnenie ich povinností v nadväznosti na ochranu záujmov štátu a spoločnosti. Ide o presadzovanie cieľov hmotnoprávnej úpravy v konkrétnej veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jany Henčekovej, v právnej veci navrhovateľov: 1) A. Ď., 2) M. K., obe zastúpené JUDr. L. L., proti odporcovi: OPÚ B, za účasti SPF v B, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia č. j. R-4344/2004-Os. zo dňa 26. júla 2005, o odvolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajského
Právna veta: Ustanovenia § 3 a § 4 správneho poriadku upravujú základné pravidlá správneho konania, ktorých účelom je zaistiť účastníkom konania (§ 14 správneho poriadku) možnosť riadne sa zúčastniť na správnom konaní, t. j. možnosť riadne uplatniť svoje procesné práva. Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Povinnosťou správnych orgánov je svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /210/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JU Dr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobkyne JUDr. V. Š., bývajúcej v B. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 28. januára 2008 č. A/2007/2406/
MENU