Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958221
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: základné právo účastníka konania na spravodlivý proces


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: základné právo účastníka konania na spravodlivý proces
  • zakladna nájdené 9528 krát v 6681 dokumentoch
  • pravo nájdené 118898 krát v 32085 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 277321 krát v 39320 dokumentoch
  • konanie nájdené 1248908 krát v 54178 dokumentoch
  • na nájdené 1918934 krát v 54625 dokumentoch
  • spravodlivy nájdené 26898 krát v 11321 dokumentoch
  • proces nájdené 26489 krát v 10752 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 84 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 29 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa 1/ tvrdí, že rozsudok odvolacieho súdu je nepreskúmateľný, a vyvodzuje z toho, že absenciou riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia jej bola odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p., dovolací súd pripomína, že podľa uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. IV. ÚS 115/03 z 3. júla 2003: „Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 145/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ B. Š., bytom Ž., v dovolacom konaní zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. M. B., s.r.o., so sídlom Ž., za ktorú koná konateľka JUDr. M. B., 2/ M. R., bytom P., 3/ A. L., bytom S., 4/ J. K., bytom Ž., 5/ A. Š., bytom P., 6/ M. R., bytom P., 7/ V. M., bytom L., 8/ F. N., bytom B., 9/ M. Š., bytom L., 10/ P. P., bytom L. a 11/ Ing. J. B., bytom L., proti žalovaným: 1/ Ž., so sídlom Ž., ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia sa odvolací súd bez bližšieho vysvetlenia odvoláva na „hore uvedené dôvody“ (skutočnosti), ktoré podľa neho zakladajú dôvody na stavenie exekúcie a v tejto súvislosti označuje ustanovenie § 57 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku i ustanovenie § 57 ods. 2 Exekučného poriadku. Logickým a systematickým výkladom ustanovenia § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku možno dospieť k záveru, že odsek 2 tohto ustanovenia dopadá na iné dôvody, ako sú uvedené v odseku 1; tieto môžu vyplývať buď z Exekučného poriadku alebo osobitného (iného) zákona. Pokiaľ odvolací súd mienil založiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je posudzované so zreteľom na konkrétny ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Merito o zaplatenie 4 205 853,10 Sk s príslušenstvom
... jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s uplatneným nárokom a obranou proti nemu, porušil základné právo účastníka konania na spravodlivý proces. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil v celom rozsahu. Pre prípad, že by sa stotožnil so závermi súdu prvého ...
Súvisiace predpisy:
468/1991, 523/2003, 40/1964, 25/2006, 87/2006
Merito o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
... a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces ( IV.ÚS 115/03 č.313/2004). Napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu obsahuje všetky náležitosti stanovené § 157 ods.2 O ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 99/1963
Merito vydanie nehnueľnosti
... a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je posudzované so zreteľom na konkrétny ...
Súvisiace predpisy:
59/2007, 40/1964, 323/1992, 127/2009, 102/2004, 99/1963, 282/2006, 1/2003, 527/2002, 42/1993, 6/2000, 165/2003, 655/2004, 23/2010, 50/2002, 47/2008, 272/2007, 43/2003, 51/2009, 114/2006, 34/2011, 460/1992, 112/2001
Merito o ochranu osobnosti
... , t.j. nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, potom pri nemožnosti zrušenia jeho rozhodnutia podľa uvedeného ustanovenia, rešpektujúc základné právo účastníka konania na spravodlivý proces, sa možnosť odvolacieho súdu doplniť dokazovanie vykonaním dôkazov navrhnutých účastníkom, vyplývajúca z § 213 ods. 4 O.s.p., mení ...
Súvisiace predpisy:
200/2008, 384/2008, 99/1963, 19/2009, 17/2007, 199/2008
Merito § 6 zákona č. 229/1991 Zb., § 250k ods. 1 O.s.p.
... telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej výchovy. Tým, že sa krajský súd nevysporiadal s právnou argumentáciou navrhovateľa, porušil jeho základné právo účastníka konania na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru ako aj článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 157 ods ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 355/2007, 66/2009, 229/1991, 77/2008
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (ÚS 115/2003). Na základe uvedených skutočností odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil. 11 5 Obdo ...
Súvisiace predpisy:
84/2006, 111/1998, 182/1992, 492/2004, 115/2003
... a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (napr. IV. ÚS 115/06, III. ÚS 209/04). Ďalej uviedol, že judikatúru ESĽP nevyžaduje, aby v odôvodnení rozhodnutia bola ...
Súvisiace predpisy:
6/2014, 201/2011, 29/2011, 85/2010, 42/1993, 244/2011, 53/2011, 54/2012, 268/2012, 90/2012, 38/2012, 68/2011, 185/2011, 130/2011
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.