Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5617 dokumentov
19379 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/12/2021 7117203783 25. 03. 2021 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:NSSR:2021:7117203783.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X. Q., bývajúceho v S., G. XX, zastúpeného JUDr. Rastislavom Lenartom, advokátom so sídlom v Košiciach, Pollova 32, proti žalovanej X.. W. Q. I., bývajúcej v S., G. XX, zastúpenej Mgr. Branislavom Granecom, advokátom so
Meritum určenie výživného pre plnoleté dieťa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/42/2021 7919202687 29. marca 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7919202687.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. K., bývajúceho v W., V. W. XXXX/XX, zastúpeného JUDr. Vladimírom Hajdukom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Jozefa Murgaša 1316/22, proti povinnej Z. K., bývajúcej v W., U. 9, o určenie vyživovacej po
Meritum 48 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/6/2021 1215226454 30. marca 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1215226454.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 237 767, proti žalovanému: INFORAMA a.s., so sídlom Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, IČO: 35 729 864, zast. advokátom JUDr. Ľubomírom Schweighofer
Právna veta: Prichádza aplikácia ustanovenia § 39 ods. 2 CSP do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov subjektov na oboch procesných stranách, pričom na pomery subjektu, ktorý delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť, len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na ostatné subjekty konania. Podstatný význam má i stanovisko ostatných subjektov konania. (...) Okolnosťou odôvodňujúcou prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti bez ďalšieho nie je (nemôže byť) domnienka účastníka, že mu súd nie je priaznivo naklonený. Pô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Ndc/5/2021 8520201721 31. marca 2021 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8520201721.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého O. H., nar. XX. V. XXXX, t. č. bydliskom R. Ľ. XXX, zastúp
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Ndz/1/2021 1020200881 13. apríla 2021 JUDr. Jana Hatalová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1020200881.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. I. R.V., bytom U. XX, XXX XX Q., 2/ Ing. arch. D. Č., bytom C. XX, XXX XX Q. 3/ Mgr. L. B., PhD., bytom C. X, XXX XX Q.-D., 4/ Mgr. C. G., bytom U. X, XXX XX Q., všetci zastúpení spoločnosť
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžfk/18/2020 1019200617 14. apríla 2021 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200617.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu: SWAN Mobile a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Ndt/13/2021 3116011630 21. 04. 2021 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:NSSR:2021:3116011630.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí konanom 21. apríla 2021 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému V. Y., v konaní o neosved
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nc/4/2021 1109240062 22. 04. 2021 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2021:1109240062.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Národná banka Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša 1,
Meritum rozvod manželstva a ÚPP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndc/2/2021 8520201337 22. apríla 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8520201337.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa H. P., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. Ľ. XXX, právne zast. JUDr. Petrom Troščákom, advokátom so sídlom v Prešove, Hlavná 50, proti manželke Y. P., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. Ľ. XXX, t. č. b
Meritum 35 568 eur s prísl. a o 23 040 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/4/2021 6120268625 27. apríla 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6120268625.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu STAVMEZ, s.r.o., so sídlom Za stanicou 5, 831 04 Bratislava, IČO: 36 033 120, zastúpeného JUDr. Petrom Reblánom, advokátom so sídlom 044 71 Cestice 118, proti žalovanému SAND SK, s. r. o., so sídlom Dúbr
MENU