Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5619 dokumentov
19155 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o vyslovenie neplatnosti uzn. VZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ndob 18/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J.N. , nar. X. , by tom N.S. , zastúpeného Advokátska kancelária I.S. , s.r.o., so sídlom S.B. , IČO: X. , proti žalovanému: E. s. r. o., so sídlom N.T. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. R.U. , advokátom, so sídlom W.P. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o námietke zaujatosti vznesenej žalovaným vo či sudcom Krajského súdu v Bratislav e vo ve
Meritum o náhradu majšetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 6 Cdo 179 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou F. P., s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát doc. JUDr. B. F., PhD. , proti žal ovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nema
Meritum vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Nc 19/2013 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. Heleny Kožíkovej , sudkyne Okresného súdu Bratislava IV , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., so sídlom v Bratislave, Zámocká 5, v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Michal Mandzák, proti žalovanej Rozhlasu a televízii Slovenska , so sídlom v Bratislave , Mlynská dolina , o pripustenie vedľajšieho účastníka na strane žalovanej,
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 197 /2012 , o dovola
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania
Najvyšší súd 2 Ndob 30 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. S., a. s., T. , IČO: X. , právne zastúpeného Z. I., s. r. o. , J., IČO: X. , proti odporcovi P. B. S., a.s., H. , IČO: X. , právne zastúpenému Š. & P., s. r. o., D. , IČO: X. , o zdržanie sa nekalosúťažného konania a ochranu práv k ochranným známkam , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 CbPv/17 /20 12 , o námietke zaujatosti sudcov Kra
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. S., bytom B. , štátny občan Slovenskej republiky, proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o návrhu na preskúmanie zákonnosti odporkyne č. 510 504 2160 zo dňa 11. marca 2011, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Košiciach vo veci vedenej Krajským súdom v Košiciach pod sp. zn.: 8Sd/31/2011, takto r o z h o d o l : J
Meritum zaplatenie 99,58 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovanej JUDr. A. H. , bývajúcej v Č. , o zaplatenie 99,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadc a pod sp. zn. 15Ro 36/2010 , o vylúčení sudcov Krajského súdu v Žiline z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 8NcC 25/2011 , takto r o z h o d o l : Sud kyne Krajského súdu v Žiline JUDr. O . B., JUDr. E . M
Meritum 13 277 567,55 eur s prísl. zo zmeniek
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/7/2020 1002899251 25. februára 2021 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1002899251.13 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu: TULLA ENTERPRISES LTD. (predtým CROSSING BORDERS CONSULTANCY LIMITED),
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/12/2021 6019200670 1. júna 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6019200670.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, právne zastúpený: Advokátska kancelária Krnáč
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/19/2021 6019200674 1. júna 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6019200674.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, právne zastúpený: Advokátska kancelária Krnáč
MENU