Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5617 dokumentov
19379 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/13/2021 6019200669 1. júna 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6019200669.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, právne zastúpený: Advokátska kancelária Krnáč
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/11/2021 6019200673 1. júna 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6019200673.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, právne zastúpený: Advokátska kancelária Krnáč
Meritum vydanie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/24/2021 5820200862 27. mája 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:5820200862.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: DAKNA Námestovo, družstvo, so sídlom Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo, IČO: 36 005 762, zastúpeného právnym zástupcom JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom so sídlom Ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Meritum žalobe na plnenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/191/2020 1511203331 27. mája 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1511203331.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu C.. L. M., bývajúceho v O. K., Ž. XX, zastúpeného JUDr. Marekom Ďuranom, advokátom so sídlom v Nitre, Štefánikova 34, proti žalovanej X. N., bývajúcej v V., K. X, zastúpenej Mgr. Petrom Serinom, advokátska kancelár
Meritum 14.328,06 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndc/7/2021 5619201547 27. mája 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5619201547.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu N.. B. I., bývajúceho v H., Y. XX proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Račianska 71, IČO: 00 166 073 o zaplatenie 14 328,06 eur
Meritum obnovu konania 33Cb/77/2015 o 49 900 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/52/2020 7118201226 27. mája 2021 JUDr. Ivana Izakovičová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7118201226.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: INMEDIA, spol. s r.o., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 019 208, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK Dlhopolec s.r.o., so sídlom Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36 867 306, v me
Meritum ochranu osobnosti a náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/21/2020 3717208549 27. mája 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3717208549.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu X.. X. A., bývajúceho v H. R., X. XXX/XX, zastúpeného Mgr. Jozefom Gáplovským, advokátom so sídlom v Dubnici nad Váhom, Centrum II 88, proti žalovanému D. Š., bývajúcemu v H. R., zastúpenému JUDr. Darinou Kučerovou, a
Meritum výživné na manželku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndc/4/2021 1320204434 27. mája 2021 JUDr. Mario Dubaň sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1320204434.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní navrhovateľky K. Ž., bývajúcej v Q., S. XX/XX, proti odporcovi O. M., bývajúcemu v S., A. XA, o určenie výživného na manželku, vedenom na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 12 Pc 4/2020, o návrhu navrhovateľky na prikázani
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndc/10/2021 8520201970 27. mája 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8520201970.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého Y. M., narodeného XX. E. XXXX, t. č. bývajúceho v A. Ľ. XXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, dieťa rodičov matky Q. M., bývajúcej v A.
Meritum 4 107,19 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndc/8/2021 6119305624 27. mája 2021 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6119305624.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne B. B.Č., bývajúcej v O.N. XXX, proti žalovanej Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 zastúpenej AK JUDr. Marek Hic, s. r. o. so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 10
MENU