Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5617 dokumentov
19379 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum rozvod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndc/5/2021 3820204721 27. mája 2021 JUDr. Mario Dubaň sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3820204721.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní navrhovateľky (manželky) G. X., bývajúcej v L., H.. Š. X/XX, proti odporcovi (manželovi) K. X., bývajúcemu v B. Z., o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, za účasti kolízneho opatrovníka Úradu
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Nc/3/2021 1117206351 26. mája 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1117206351.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne P.. T. X. M., bývajúcej v B., Q.Á. XX, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Škriečkom, so sídlom v Bratislave, Zámocká 18, proti žalovanému P.. T. B., bývajúcemu v B., F. B. X, zastúpenému advokátkou Mgr. Miroslavou Ficovou,
Právna veta: Právna úprava stanovená v právnej norme § 85 ods. 3, 4 Správneho súdneho poriadku, predstavuje právnu normu, ktorá explicitne nedefinuje, za akých podmienok súd rozhodne o prikázaní veci z dôvodu vhodnosti na iný správny súd. Uvedené ustanovenie je možné preto považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktorá tak ponecháva, aby súd podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého vopred neobmedzeného okruhu konkrétnych okolností. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Nds/1/2021 1019200428 26. mája 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200428.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D.. F.. Š. Č.Ý., bytom A. XX/X, K., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Račianska 71, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: 28386/2015/1
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Nc/4/2021 3119207826 25. mája 2021 JUDr. Jozef Kolcun predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:3119207826.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ U. Q., trvalým pobytom v D. - B., B. XXX a 2/ Q. Y., trvalým pobytom v I., Š. XXXX/X, oboch zastúpených Mgr. Ľubomírom Dvorským, advokátom so sídlom v Trenčíne, Nám. sv. Anny 361/20-4, proti žalovanej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Nds/1/2021 8021200089 25. 05. 2021 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2021:8021200089.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: URSA GROUP, s. r. o., so sídlom Drieňová 1J, 821 01 Bratislava, IČO: 46 516 051, zastúpený advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, so sídlom Povoznícka 18, 841 03 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riadit
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XObdo/34/2020 6712216548 19. mája 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6712216548.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Račianska
Meritum 8 500 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Nc/3/2021 6118404127 18. mája 2021 Mgr. Renáta Gavalcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6118404127.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U. O., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Kišacom, advokátom, so sídlom v Topoľčanoch, Škultétyho 1597/7, proti žalovanému HANÁK, s.r.o., so sídlom v Stropkove, Chotčanská 1900/181, IČO: 36 503 959, o zaplaten
Meritum § 189/1, 2b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/4/2021 4218010645 11. mája 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4218010645.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí konanom 11. mája 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného B. L., pre pokračovací zločin vydieran
Meritum ÚPP a nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndc/3/2021 4420202283 10. mája 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4420202283.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú Z. X., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, dieťa rodičov: matky F. Q., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Š. XXXX/XX, XXX XX B.-X., zastúpená Mgr. Ja
Meritum 125 eur a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2XObdo/89/2020 3512210480 29. apríla 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3512210480.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej Mgr. G. G., poverenou zamestnanom, proti žalovanej: Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Sl
MENU