Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba proti súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva (o. i.) povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K stranám je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca zachovávať k sporu, stranám, ich zástupcom a osobám zúčastneným na konaní vždy vecný a profesionálny prístup.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J. K. , bývajúceho v N. , t.č. v Ústave na výkon väzby, Bratislava, Chorvátska č. 5, zastúpeného JUDr. P. P., advokátom so sídlom v H. , proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 10, o vydanie vecí zo žltého kovu , veden ej n a Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 318/2009 , o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave z preje
Meritum vydanie vecí
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1109248579 Dátum vydania rozhodnutia: 12. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1109248579.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. Z., bývajúceho v S., zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., so sídlom v H lohovci, Podzámska č. 41a, IČO: 47256371, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave, so sídlom v Bra
Meritum ochrana osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J. J., bývajúceho v D. , proti žalovanému Krajskému súdu v Banskej Bystrici, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 2C 10/2012 , o vylúčení sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici z prejednávania a ro zhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 14 NcC 8/2012 , takto r o z h o d o l : JUDr. I . H., Š. H., JUDr. D . K., JUDr. O . M ., JUD
Meritum doplatenie funkčného platu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Nc/3/2020 5113242458 16. novembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5113242458.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. V. E., bytom v Y., S. N. XXX/XX, proti žalovaným 1/ Krajskému súdu v Trenčíne, so sídlom v Trenčíne, Námestie Sv. Anny 28, IČO: 35 629 665, 2/ Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej r
MENU