SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345979
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny
  • zalozenie nájdené 3804 krát v 2176 dokumentoch
  • zosnovanie nájdené 37 krát v 16 dokumentoch
  • a nájdené 3586759 krát v 67119 dokumentoch
  • podporovanie nájdené 1165 krát v 489 dokumentoch
  • zlocinecky nájdené 3128 krát v 571 dokumentoch
  • skupina nájdené 16124 krát v 4240 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 4 dokumenty


Právna veta: Zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. sa dopustí, kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje a potrestá sa odňatím slobody na päť až desať rokov. Zločineckú skupinu súčasná právna úprava definuje v ustanovení § 129 ods. 4 Tr. zák., podľa ktorého sa na účely tohto zákona za zločineckú skupinu považuje štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizáci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 18 /2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného M. M. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 6. decembra 2012 prerokoval podľa § 22 ods. 2 Tr. por. spor o príslušnosť medzi Okresným súdom .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra . Krajčoviča a JUDr. René Štepánika v trestnej veci proti obžalovanému J. O. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, na verejnom zasadnutí konanom 25. a 26. novembra 2014 v Bratislave o odvolaniach obžalovan ých J. O. , M. Š., M. A. , M. B. , L. A. , T. K. , M. P., I. D. , A. Š., P. B. , .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, účel trestu

Zbierka NS 2/2019
R 20/2019
Právna veta: Význam trestu na účel jeho porovnania s už uloženým trestom pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku je nutné brať do úvahy z hľadiska trestu hroziaceho obvinenému v rozsahu predmetu nového konania ako celku. Nie je teda možné zastaviť podľa naposledy označeného ustanovenia trestné stíhanie len pre niektorý z trestných činov (skutkov), pre ktoré je obvinený aktuálne stíhaný; taká nemožnosť použitia dotknutého ustanovenia platí aj pre zastavenie trestného stíhania vo vzťahu k len niektorému z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu. Zastavenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) Tr. por. zastavil trestné stíhanie obvineného S. A. pre skutky 1/ a 2/ (podľa obžaloby), ktoré boli právne kvalifikované ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák., výrokom II. podľa § 244 ods. 1 písm. d) Tr. por. v spojení s § .
Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Uvedené je dôležité z toho hľadiska, že Občiansky súdny poriadok obsahuje viacero rôznych prostriedkov súdnej nápravy pochybení alebo nedostatkov verej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 188 Lúpež, § 1 89 Vydieranie, § 195 Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania, § 284 – 285 Všeobecné ohrozenie, § 296 Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, § 297 Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny, § 298 – 299 Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko .
Meritum sťažnosť obžalovaného
... pri vyjadrovaní sa v zmysle § 271 ods. 1 Tr. por. k výpovedi svedka M. H. ku skutku č. 1) - založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. - hrubo urazil intervenujúceho proku rátora, keď povedal : „Som zhrozený, čo tu dnes H. vypovedal, na .
Meritum nepripustenie poškodených
... Bystrica , ČVS: UHCP - 20/NJ -S-2009 z 12 . apríla 2010 bolo vznesené obvinenie: - A. P. , pre zločin založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny pod ľa § 296 Tr . zák . za skutok uvedený v bode I; pre pokračovací zločin prevádzačstv a podľa § 356 ... 3 písm. d/ Tr . zák . za skutok uvedený v bode V/ č. 1 a 2; - L. K. , pre zločin založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Tr . zák . za skutok uvedený v bode I; pre pokračovací zločin prevádzačstv a podľa § 356 Tr .
Meritum śťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
... podal 25. júla 2013 n a Špecializovanom trestnom súde v Pezinku obžalobu na T. V. pre zločin založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona v bode č. 1 /, pokračujúci obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z ... zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona v bode č. 13/ , P. P. : zločin založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 2 96 Trestného zákona v bode č. 1/ , pokračujúci obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej .
Meritum dovolanie obv.
... skutku č. 6/ obžaloby (podvod) mu nebolo preukázané, mu súd mohol ukladať len trest za skutok v bode 1/ obžaloby (založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny) rešpektujúc prevahu poľahčujúcich okolností (priznanie a oľutovanie skutku, vedenie riadneh o života pred spáchaním trestného činu). Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... kontrolovaný na hraničných priechodoch. Na území Slovenskej republiky je od roku 2009 stíhaný za skutky podľa § 296 Tr. zák. (založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny) a pre trestn ý čin podľa § 274 ods. 1, ods. 2 písm. c / Tr. zák. (falšovanie, pozmeňovanie a nedovol .
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
... Banská Bystrica sp. zn. BB -3T/19/2014 ku skutku pod bodom 1) je konštatovaná moja vina zo spáchania zločinu založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 T r. zák., pričom je presne uvedené: „od roku 1999 až do súčasnosti ... pôsobí zločinecká skupina, ktorej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.