Nájdené rozsudky pre výraz: zánik kúpnej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
77 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Ak vlastník nehnuteľnosti vykonal prevod rovnakej nehnuteľnosti na tú istú osobou dvakrát, kupujúci sa stane jej vlastníkom na základe tej kúpnej zmluvy, ktorej vklad vlastníckeho práva kataster povolil. U tej kúpnej zmluvy, u ktorej vklad nebol povolený (návrh na vklad bol zamietnutý, prípadne konanie o povolenie vkladu bolo zastavené), nejde o právny úkon neplatný, ale o právny úkon, u ktorého dochádza k zániku povinnosti dlžníka plniť v dôsledku nemožnosti plnenia (§ 575 ods. 1 OZ). Ak jedna zo strán podľa zmluvy už plnila, má právo na vydanie toho, čo druhá strana získala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ J. M. , bývajúceho v B. , 2/ A. M. , bývajúcej v B. , v dovolacom konaní obaja zastúpení JUDr. D. K. , advokátom, so sídlom v S., proti žalovanej S. M. A. , so sídlom v S.S. , o zaplatenie 3 308,10 Eur , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 13 C
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotným zmyslom zavedenia osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv do právnej úpravy je zvýšená ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb. Z toho dôvodu obsahuje právna úprava spotrebiteľských zmlúv určité odchýlky od ostatných záväzkových vzťahov, pričom do právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv sa premieta snaha zákonodarcu vyrovnávať faktickú nerovnováhu, ktorá vzniká tým, že na v jednej strane zmluvného vzťahu je profesionálny účastník, ktorý si vopred určil zmluvné podmienky a ktorý, navyše vystupuje v mnohých prípadoch ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/21/2013 Identifikačné číslo spisu: 8011200695 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8011200695.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Aj ušlý zisk, aj keď je kategóriou škody pri ktorej sa vychádza z predpokladaného bežného chodu vecí, vždy závisí od konkrétnych okolností posudzovanej veci, ktoré nemusia byť stabilne zachované po celý čas za ktorý si poškodený náhradu ušlého zisku uplatňuje a môžu sa meniť (negatívny vývoj trhu, obmedzenie výroby alebo ukončenie podnikateľskej činnosti, legislatívne zmeny). Ušlý zisk musí byť pre poškodeného nástrojom ako dosiahnuť to, o čo v dôsledku protiprávnej udalosti prišiel, a nie nástrojom ako dosiahnuť zisk, ktorý by mu z dôvodu objektívnych okolností vzniknúť nemohol. Uvedené najvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/96/2020 Identifikačné číslo spisu: 8404899947 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8404899947.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederov
Merito veci o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 1 Obo 37/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. V. B., advokáta so sídlom v K., správcu konkurznej podstaty úpadcu H. S. a. s. v konkurze, K., IČO: X.
Merito veci o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. V. B. , advokáta so sídlom v K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu H. S. a. s. v konkurze, K. , IČO : X. , proti žalovanému: C. S., spol. s. r. o., so sídlom: P. , zast. JUDr. M. H. , Advokátska kancelária Č. & H. , s. r. o, K. , IČO: X. ,
Merito veci o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obdo 51/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Z., K., zást. JUDr. K., advokátka so sídlom v K., proti žalovanému: P., a. s., B., IČO: X., zást. D., advokát so sídlom v B., o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43Cob/8/2002 zo dňa 25. júla 2012, takto rozhodol: Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu tr
Merito veci o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obdo 51/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Z., K., zást. JUDr. K., advokátka so sídlom v K., proti žalovanému: P., a. s., B., IČO: X., zást. D., advokát so sídlom v B., o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej
Merito veci o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. Š., bývajúcej v P., zastúpenej A. , so sídlom v N., proti žalovaným 1/ Ing. M . B. , bývajúcemu v P., 2/ A. B. , bývajúcej v P., obom zastúpeným JUDr. E. Z. , advokátkou v N. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 9 C 24/2009, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 8. júna 2010 sp. zn. 6 Co 59/2010, takto r o
Merito veci o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 2 Cdo 21/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. Š., bývajúcej v P., zastúpenej A., so sídlom v N., proti žalovaným 1/ Ing. M. B., bývajúcemu v P., 2/ A. B., bývajúcej v P., obom zastúpeným JUDr. E. Z., advokátkou v N., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn.
MENU