Nájdené rozsudky pre výraz: zánik kúpnej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
78 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri nariaďovaní samotného predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný charakter). Z toho dôvodu nie je síce potrebné zisťovať všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), ale musia byť osvedčené okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou P. spol. s.r.o., so sídlom v P., proti odporc om správca konkurznej podstaty úpadcu I., zastúpeného Mgr. V. V. , advokátom v H. , o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3 C 59/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského s
Merito veci o nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd 2 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M., so sídlom v B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou P. spol. s.r.o., so sídlom v P., proti odporcom 1/ JUDr. K. R. - správca konkurznej podstaty úpadcu M., so sídlom v K., 2/ Ing. P. M. - správca konkurznej podstaty úpadcu I., zastúpeného Mgr. V. V., a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Ak vlastník nehnuteľnosti vykonal prevod rovnakej nehnuteľnosti na tú istú osobou dvakrát, kupujúci sa stane jej vlastníkom na základe tej kúpnej zmluvy, ktorej vklad vlastníckeho práva kataster povolil. U tej kúpnej zmluvy, u ktorej vklad nebol povolený (návrh na vklad bol zamietnutý, prípadne konanie o povolenie vkladu bolo zastavené), nejde o právny úkon neplatný, ale o právny úkon, u ktorého dochádza k zániku povinnosti dlžníka plniť v dôsledku nemožnosti plnenia (§ 575 ods. 1 OZ). Ak jedna zo strán podľa zmluvy už plnila, má právo na vydanie toho, čo druhá strana získala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ J. M. , bývajúceho v B. , 2/ A. M. , bývajúcej v B. , v dovolacom konaní obaja zastúpení JUDr. D. K. , advokátom, so sídlom v S., proti žalovanej S. M. A. , so sídlom v S.S. , o zaplatenie 3 308,10 Eur , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 13 C
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotným zmyslom zavedenia osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv do právnej úpravy je zvýšená ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb. Z toho dôvodu obsahuje právna úprava spotrebiteľských zmlúv určité odchýlky od ostatných záväzkových vzťahov, pričom do právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv sa premieta snaha zákonodarcu vyrovnávať faktickú nerovnováhu, ktorá vzniká tým, že na v jednej strane zmluvného vzťahu je profesionálny účastník, ktorý si vopred určil zmluvné podmienky a ktorý, navyše vystupuje v mnohých prípadoch ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/21/2013 Identifikačné číslo spisu: 8011200695 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8011200695.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr.
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/165/2020 Identifikačné číslo spisu: 6719201646 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6719201646.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Q. N., bývajúceho v U., zastúpeného JUDr. Andrejom Cifrom, adv
Merito veci o zaplatenie 3 308,10 Eur
4 Cdo 46/2009 Rozsudok V mene Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ J. M., bývajúceho v B., 2/ A. M., bývajúcej v B., v dovolacom konaní obaja zastúpení JUDr. D. K., a
Merito veci neplatnosť kúpnej zmluvy a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/98/2020 Identifikačné číslo spisu: 1306225257 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1306225257.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.. C. T., bývajúceho v O., T. XXX/XX, zastúpeného spoločnosťo
Merito veci splnenie záväzku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/33/2017 Identifikačné číslo spisu: 7609210073 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7609210073.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BOGYA, s. r. o., so sídlom Gašpara Haina 1194/43, Levoča, IČ
Merito veci neplatnosť kúpnej zmluvy a o protinávrhu o zapl. peňaž. sumy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/72/2017 Identifikačné číslo spisu: 1306225257 Dátum vydania rozhodnutia: 17.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1306225257.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.. C. T., bytom XXX XX O. XXX, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Ad
MENU