Nájdené rozsudky pre výraz: zánik kúpnej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
78 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Aj ušlý zisk, aj keď je kategóriou škody pri ktorej sa vychádza z predpokladaného bežného chodu vecí, vždy závisí od konkrétnych okolností posudzovanej veci, ktoré nemusia byť stabilne zachované po celý čas za ktorý si poškodený náhradu ušlého zisku uplatňuje a môžu sa meniť (negatívny vývoj trhu, obmedzenie výroby alebo ukončenie podnikateľskej činnosti, legislatívne zmeny). Ušlý zisk musí byť pre poškodeného nástrojom ako dosiahnuť to, o čo v dôsledku protiprávnej udalosti prišiel, a nie nástrojom ako dosiahnuť zisk, ktorý by mu z dôvodu objektívnych okolností vzniknúť nemohol. Uvedené najvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/96/2020 Identifikačné číslo spisu: 8404899947 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8404899947.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederov
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/165/2020 Identifikačné číslo spisu: 6719201646 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6719201646.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Q. N., bývajúceho v U., zastúpeného JUDr. Andrejom Cifrom, adv
Merito veci neplatnosť kúpnej zmluvy a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/98/2020 Identifikačné číslo spisu: 1306225257 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1306225257.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.. C. T., bývajúceho v O., T. XXX/XX, zastúpeného spoločnosťo
Merito veci 170 100 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/30/2020 8314205524 29.03.2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8314205524.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Brňáka a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Martiny Valentovej, v spore žalobkyne Slovenskej republiky, za ktorú koná Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Bratislave, Špitálska
Merito veci splnenie záväzku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/33/2017 Identifikačné číslo spisu: 7609210073 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7609210073.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BOGYA, s. r. o., so sídlom Gašpara Haina 1194/43, Levoča, IČ
Merito veci neplatnosť kúpnej zmluvy a o protinávrhu o zapl. peňaž. sumy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/72/2017 Identifikačné číslo spisu: 1306225257 Dátum vydania rozhodnutia: 17.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1306225257.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.. C. T., bytom XXX XX O. XXX, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Ad
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotným zmyslom zavedenia osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv do právnej úpravy je zvýšená ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb. Z toho dôvodu obsahuje právna úprava spotrebiteľských zmlúv určité odchýlky od ostatných záväzkových vzťahov, pričom do právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv sa premieta snaha zákonodarcu vyrovnávať faktickú nerovnováhu, ktorá vzniká tým, že na v jednej strane zmluvného vzťahu je profesionálny účastník, ktorý si vopred určil zmluvné podmienky a ktorý, navyše vystupuje v mnohých prípadoch ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/21/2013 Identifikačné číslo spisu: 8011200695 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8011200695.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr.
Merito veci o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obdo 51/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Z., K., zást. JUDr. K., advokátka so sídlom v K., proti žalovanému: P., a. s., B., IČO: X., zást. D., advokát so sídlom v B., o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43Cob/8/2002 zo dňa 25. júla 2012, takto rozhodol: Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu tr
Merito veci o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obdo 51/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Z., K., zást. JUDr. K., advokátka so sídlom v K., proti žalovanému: P., a. s., B., IČO: X., zást. D., advokát so sídlom v B., o zaplatenie 1 314,33 eur /39 595,50 Sk/ s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej
MENU