Nájdené rozsudky pre výraz: zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: exekučné konanienavrátenie do predošlého stavu v exekučnom konaní
R 48/2009
Právna veta: Zásada, že navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené (§ 61 Exekučného poriadku), znamená, že právne pomery niekoho iného ako účastníka konania, ktoré exekúciou vznikli, nemôžu byť exekúciou dotknuté. Uvedená zásada však nevylučuje, aby za podmienok stanovených zákonom došlo k zrušeniu rozhodnutí vydaných v exekučnom konaní s cieľom napraviť nesprávnosti týchto rozhodnutí. Pri schvaľovaní rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností už exekučné konanie nemá sporový charakter. Súd rozhodne o schválení rozvrhu výťažku aj v prípade zastavenia exekučného kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Milana Deáka, v exekučnej veci oprávneného R. s.r.o., P., IČO : X., zastúpeného JUDr. R. M., advokátom V., P., Bratislava, proti povinnému B., spol. s.r.o., H., IČO : X., o zaplatenie 4 965 000,-- Sk istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. Er 798/00, o mimoriadnom dovolaní
Meritum postúpenie pohľadávky podľa § 524 ods. 2 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : R. , S., T. , zastúpeného JUDr. A. B. , advokátom so sídlom M. proti žalovanému : Katastrálny úrad v Bratislave, Chlumeckého 2, Bratislava, za účasti vedľajšieho účastníka D. , S., B. zastúpeného JUDr. J. V. , advokátkou so sídlom O. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 68/07 -BP -290/03 zo dňa 28. novembra 2007, o návrhu na zámenu účastníkov, o odvo
Meritum § 107 ods. 4 O.s.p., zánik PO bez právneho nástupcu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžo/51/20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. s.r.o., so sídlom H. , , zastúpený: JUDr. J. Š., advokátom so sídlom H. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0810/99/2010 zo dňa 20.08.2010, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 26S/10/201
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5916205159 Dátum vydania rozhodnutia: 4. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5916205159.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ružomberský papier, občianske združenie, so sídlom Židovská 4716/5, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČ O: 50 440 721, proti žalovanému: ECO -INVEST, a.s., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 3
Meritum § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a JU Dr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drie ňová 24, Bratislava, zastúpená: JUDr. Matejom Valašikom, Advokátska kancelária Valašik & Partners, Ul. 29. augusta č. 5, Bratislava , proti žalovanému:
MENU