Nájdené rozsudky pre výraz: zápis majetku do súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200415 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200415.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. A členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivany Ne mčekovej, v spore žalobcu Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 81
Právna veta: Kataster nehnuteľností sa spravuje domnienkou hodnovernosti zapísaných údajov, tzn. že údaje katastra uvedené v § 7 katastrálneho zákona sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak (§ 70 ods. 1 katastrálneho zákona). Podľa § 7 písm. c/ katastrálneho zákona kataster obsahuje aj údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník“) a o iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „oprávnená osoba“), ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /231/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci navrhovateľa A. s. r. o., so sídlom M. , IČO: X. , proti odporkyn i Správe katastra Žilina , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti JUDr. J. P. , so sídlom P., správcu konkurznej podstaty úpadcu A.A. , s. r. o. , so sídlom
Meritum o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 123/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ Ing. A. B., S., 2/ J. B., S., zastúpení JUDr. P. H., advokátom so sídlom Ing. K., S. proti žalovanému: JUDr. M. S., N., P., správca konkurznej podstaty úpadcu S. a.s., S., IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 16. novembra 2009, č. k. 3 Cbi 2/2008-40, takto r o z h o d o l: N
Meritum o zbavení funkcie SKP
Najvyšší súd 2 Obo 12 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B. S., a. s., P. , IČO X. , o zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty, na odvolanie JUDr. J. J. st. , R. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18. decembra 2012, č. k. 1K/29/1993 -889, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18. decembra 2012, č. k. 1
Meritum o vylúčenie veci zo súpisu KP
Najvyšší súd 2 Obo 59 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. P. , s. r. o., S., IČO: X. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , P. , správca konkurznej podstaty úpadcu D. T. , a. s., Z. IČO: X. , o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty , vedenej na Krajskom súde v Košiciach . pod sp. zn. 7Cbi 7/2009, o späťvzatí žaloby, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky späťvzatie žaloby p r i p ú š ť a , ro
Meritum o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 5Obo /18/200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu : S., B. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , Č. , správca konkurznej podstaty úpadcu P., so sídlom P., IČO: X., zast. JUDr. N. K. , advokátom so sídlom F., N., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty , na odvolanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obo/13/2020 1013202227 30. 11. 2021 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:NSSR:2021:1013202227.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu CORPORA, a.s., Záhradnícka 68, Bratislava, IČO: 3
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/14/2020 3114222722 20. mája 2020 JUDr. Miroslava Janečková ECLI:SK:NSSR:2020:3114222722.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad č. 5, správcu úpadcu FAKTUM trade, s.r.o., v konkurze, so sídlom v Bratislave, Mikulášska č. 1, IČO: 35 864 729, proti žalovanému PETRODOM trade
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obo/1/2021 6020200196 28. 10. 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková ECLI:SK:NSSR:2021:6020200196.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a členiek senátu JUDr. Beaty Miničovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, správca konkurznej
MENU