Nájdené rozsudky pre výraz: zaplatenie peňažných súm

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 238

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
23 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolací súd uvádza. že je predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, lebo ich podcenením, či zanedbaním môžu o ne prísť. V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, nespoliehajú sa na náhodu, predvídajú aj možnosti vzniku komplikovaných situácií sťažujúcich výkon práv a ich praktické uplatnenie, bolo práve na navrhovateľke, aby – najmä po „neprijatí“ jej návrhov podaných v roku 2006 v elektronickej podobe – ucho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 220 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ E.. M. , bývajúce j vo V. , 2/ E. O. , bývajúcemu vo V. , 3/ V. E. , bývajúce mu vo V. , 4/ G. M. , bývajúcemu vo V. , 5/ A.. R. , bývajúcemu vo V. , o za
Právna veta: Odloženie vykonateľnosti je dočasným, preventívnym a predbežným procesným úkonom súdu, účelom ktorého je ochrana dovolateľa pred nepriaznivými účinkami rozhodnutia odvolacieho súdu, napadnutého dovolaním, práve z dôvodu, že podanie dovolania nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť ním napádaného rozhodnutia. Odloženie vykonateľnosti tak narúša záväznosť právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu a ním založené právne istoty, preto odklad vykonateľnosti možno povoliť, len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 ods. 1 C. s. p.). Predpokladom pre rozhodnutie dovolacieho súdu o odlože ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/51/2020 7116226071 19. mája 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7116226071.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: RS-1, s.r.o., so sídlom Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 45 556 954, zast. advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO:
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 177 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou C. ., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľka advokátka M. , proti žalovan ým 1/ D. , bývajúce j v K. , 2/ J. bývajúcemu v S., 3/ I., bývajúcemu P., o zaplatenie peňažných súm , vedených na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 11 Ro 100/2013, 9 Ro 382/2013 a 4 Ro 421/2013 o dovola
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 45 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. ., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpe nej Advokátskou kanceláriou C. ., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľka advokátka M. , proti žalovan ým 1/ J. bývajúcemu v S., 2/ P. , bývajúcemu v S. 3/ J., bývajúcemu v S., 4/ K. , bývajúcemu v L. , 5/ M. , bývajúcemu v S. 6/ M. , bývajúce j v K. , 7/ D. , bývajúce mu v M. , 8/ L. , bývajúcemu v K. 9/ M. , b
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 43 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou C. , so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľka advokátka M. , proti žalovan ým 1/ M. , bývajúcemu v L. , 2/ J., bývajúcemu v M. 3/ J., bývajúcemu v L. , 4/ P. , bývajúcemu v S., 5/ P. , bývajúcemu v S., 6/ J., bývajúcemu v S., 7/ E. , bývajúce j v M. , 8/ M. , bývajúcemu v S., 9/ J., býva
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 669 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ S., bývajúcej v P., S., 2/ N. , bývajúcemu vo F., D. , 3/ J., bývajúcemu v P., Ž. , 4/ J., bývajúcemu v Š., 5/ A. , bývajúcej v T. , 6/ Š., bývajúcemu vo F., P., 7/ Ing. Š., bývajúcemu v L. , R. , 8/ J., bývajúcemu v P., U. , o zaplatenie peňažných súm , veden ých na Okresnom s úde Lučenec pod sp. zn. 1
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 633 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ J., bývajúcemu vo F., F., 2/ J., bývajúcemu vo F., B. , 3/ R. , bývajúcemu v L. , R. , 4/ M. , bývajúcej v L. , R. , 5/ E. , bývajúcej v L. , R. , 6/ Ľ. , bývajúcemu v L. , T. a 7/ E. , bývajúcej v L. , R. , o zaplatenie peňažných súm , veden ých na Okresnom s úde Lučenec pod sp. zn. 10Ro/328/2013, 9Ro/3
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 667 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalobkyne L. a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ K. , bývajúcemu v T. , 2/ K. , bývajúcemu vo F., J., 3/ I., bývajúce j v Lučenci, O. , 4/ J., bývajúcemu v D. , R. , 5/ E. , bývajúcemu v Lučenci, L. , 6/ M. , bývajúcemu v Lučenci, Š., 7/ T. , bývajúcemu v H. , D. , 8/ E. , bývajúce j v Lučenci, N. a 9/ M. , bývajúcej v Lučenci, R. , o zaplatenie peňažných sú
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 735 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ P. , bývajúce mu v K. , R. , 2/ A. , bývajúce j v R. , N. , 3/ H. , bývajúce j vo F., B. , 4/ B. , bývajúce j H. , M. , 5/ J., bývajúce mu vo F., J., 6/ M. , bývajúcemu vo F., K. a 7/ A. , bývajúce j vo F., J., o zaplatenie peňažných súm , veden ých na Okresnom s úde Lučenec pod sp. zn. 8Ro/ 261 /2013 ,
MENU