Nájdené rozsudky pre výraz: zariadenie na zneškodňovanie odpadov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
27 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na priaznivé životné prostredie“, pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hľadiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sž -o-NS 38/2006 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a sudcov JUDr. Anny Elexovej, JUDr. Tatiany Aschenbrennerovej, JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Závadskej v právnej veci žalobcu RNDr. M . K., CSc., zast. Mgr. E. K. , advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v B. , proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej re
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1 1 Sžp/1/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. J. K., Z., P., 2/ K. A., Z., P., 3/ G. K., Z., P., 4/ PhDr. J. K., Z., P., 5/ M. S., Z.,
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sž-o-NS 38/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a sudcov JUDr. Anny Elexovej, JUDr. Tatiany Aschenbrennerovej, JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Závadskej v právnej veci žalobcu RNDr. M. K., CSc., zast. Mgr. E. K., advokátkou, Advokátska kancelária so síd
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Obdo/45/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8410205830 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Pepelová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8410205830.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, so sídlom Ža
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/25/2016 Identifikačné číslo spisu: 8015200128 Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200128.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmil
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžp/1/2013 Identifikačné číslo spisu: 8012200696 Dátum vydania rozhodnutia: 23.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8012200696.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu
Merito veci 39 909 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3703899924 Dátum vydania rozhodnutia: 28. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3703899924.5 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. V. č. XX, XXX XX U., proti žalovanému: Obec Lednické Rovne, so sídlom Ná m. Slobody 36, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 17 952 603, zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošov
Merito veci § 88a/3 zákona č.50/1976 Zb.zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1. M. H., 2. Obec V., 3. N. H., všetci právne zastúpení: JUDr. M. K., advokátom, proti žalovanému: Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie, za účasti E. S., s.r.o., zastúpený: JUDr. D. M., advokát, o preskúmanie zákonnosti
Merito veci § 88a/3 zákona č.50/1976 Zb.zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Najvyšší súd 3 Sžp 2/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1. M. H., 2. Obec V., 3. N. H., všetci právne zastúpení: JUDr. M. K., advokátom, proti žalovaném
MENU