Nájdené rozsudky pre výraz: zásada nemennosti vysloveného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sdo/7/2017 Identifikačné číslo spisu: 7013200624 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7013200624.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: W. Z., bytom M., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vec
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžk/12/2019 4017201014 17. 06. 2020 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2020:4017201014.2 Opravné uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu TTworks s.r.o., Kajal 54, Kajal, IČO: 48 296 503, zastúpeného Advokátskou kanceláriou BÁNOS s.r.o., Hlavná 979/23, Galanta, IČO: 47 551 372, proti sťažovateľovi (pôvodne žalovanému): Inšpektorát práce
Merito veci udelenie prechodného pobytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1017200760 Dátum vydania rozhodnutia: 10. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1017200760.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): G. K. F. G., nar. XX.XX.XXXX, št. prísl. Iracká republika, splnomocnený zástupca: B. X. D. D., K., zastúpený: AGM partners s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Hlavné námestie 3, 811 01 B
Merito veci § 143 zákona č. 162/2015 Z. Z.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/43/2015 Identifikačné číslo spisu: 8012200586 Dátum vydania rozhodnutia: 14.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8012200586.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací, v právnej veci žalobcu: Q.k, nar.: XX.XX.XXXX, bytom F. M. č.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Szak/14/2016 Identifikačné číslo spisu: 7016200953 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7016200953.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, P
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - opravné uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/134/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľov: 1/ ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., IČO: 31355161, so sídlom Mlynské Nivy č. 61/A, Bratislava, a 2/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, s doručovacou adresou Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, proti odporcovi: Obvodný poz
MENU