Nájdené rozsudky pre výraz: zásada ústnosti a bezprostrednosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 123

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

60 dokumentov
106 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 17/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 25 . augusta 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudco v JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému Ing. I. K. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázani e veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takto
Meritum o zaplatenie úrokov z omeškania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. V. D. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. M . K., advokátom vo V ., proti žalovanému V. Š., bývajúcemu v B. , o zaplatenie úrokov z omeškania, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 8 C 72/2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 30. novembra 2011 sp. zn. 2 Co 70/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanému náh
Meritum odňatie a prikázanie
Najvyšší sú d 2 Ndt 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčovič a a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr . Jany Serbovej v trestnej veci o bvineného B. Š. a spol., pre obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 1 86 ods. 1 , ods. 2 písm. b/, písm. d/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí 18 . júl a 201 2 v Bratislave, o n
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr . Gabriely Šimonovej v trestnej veci proti obžalovanému Ing. M. Z. a spol. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 1, ods. 3 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/, v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v
Meritum odvolanie obžalovaného a prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému T. J. a spol. pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na neverejnom zasadnutí v Bratislave 8. decembra 2016 prerokoval odvolanie obžalovaných T. J., D. H. a Krajského prokurát ora v Bratislave proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 19. októbra 2015, sp. zn. 1T
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 31. januára 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci proti obžalovanému L. K. , pre pokus obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia podľa § 14 k § 284 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/, písm. c/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné o návrhu obžalo
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JU Dr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 14 . februára 201 7, v trestnej veci proti obvinenému R. T. , pre obzvlášť závažný zloč in nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 1 72 ods. 1 písm. c/, d/, 2 písm. c/, e/ Tr.
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obžalovanému R. S. a spol., pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi formou spolupáchateľstva podľa § 20, § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. e/ Tr. zák. na nevere
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d 1 Tdo V 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stif fela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Milana Karabína, v trestnej veci proti obvinenému P. L. a spol. , vedenej naKrajskom súde v Nitre pod sp. zn. 1 T 1/2005, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. júna 2010 v Bratislave, dovolanie, ktoré podal obvinený P. L. , zastúpený obhajco
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d 1 To 10 /20 14 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 8. októbra . 20 14 v Bratislave, v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci proti obžalovanému J. D. , pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné , o odvolan í obžalovan ého J. D. proti rozsu
MENU