Nájdené rozsudky pre výraz: zasahovať do rozhodovania sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd už v iných prípadoch, v ktorých išlo o posúdenie otázky existencie okolností vylučujúcich sudcu z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu, že účastníkom konania (žalovaným) je súd, na ktorom sudca vykonáva súdnictvo, vyslovil názor, že za dôvod na vylúčenie sudcu nemôže byť bez ďalšieho považovaná okolnosť, že je sudcom súdu, ktorý je v návrhu na začatie konania označený ako žalovaný (viď napríklad rozhodnutie sp. zn. Nc 99/1999, 3 Nc 7/2010, 3 Nc 14/2010, 1 Nc 23/2013). Pri aplikácii ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. je potrebné dôsledne rozlišovať medzi súdom (proti ktorému žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Nc 4 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. D. W. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ým 1/ K rajskému súdu v Žiline , so sídlom v Žiline, Orolská č. 3 , IČO: 35995572 , 2/ Slovenskej republike – Ministerstvu Spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratisl ave, Župné námestie č. 13 , IČO: 00166093 , o doplatenie funkčného platu , vedenej na Okre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Nc/6/2016 1114202673 18. 05. 2016 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2016:1114202673.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. M., CSc., sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2/ JUDr. P., sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3/ P., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 4/ JUDr. M., sudkyne Najvyššieh
Meritum o zverenie maloletého do dočasnej starostlivosti a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté ho M. G. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych v ecí a rodiny Banská Štiavnica, matkou ktorého je B. G. , bývajúc a v N. , t.č. vo Š., zastúpen á Advokátsk ou kancelári ou G. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , za účasti prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, o návrhu M. K. a J. K. , bývajúc ich v B.B. , ob och zas
MENU