Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie dovolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 586

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
274 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/99/2016 5108209801 11. decembra 2019 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2019:5108209801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P., trvalým pobytom v W., zastúpeného advokátskou kanceláriou Mrázovský & partners, s. r.o., so sídlom v Žiline, Mariánske nám. 2, proti žalovaným 1/ Doprastav, a.s., so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, G. zastúpen
Meritum náhradu majetkovej ujmy s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/2/2016 8012899272 11.04.2017 JUDr. Daniela Sučanská sudca ECLI:SK:NSSR:2017:8012899272.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu GENERIX, a.s., so sídlom v Bratislave, Dvořákovo nábrežie č. 8/A, IČO: 36172243, a je
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6711216218 Dátum vydania rozhodnutia: 17. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6711216218.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. S. U. bývajúceho vo I., 2/ Z. U., bývajúceho vo L., zastúpených JUDr. Jozefom Veselým, advokátom so sídl om vo Veľkom Krtíši, Mierová č. 1, proti žalovanému I. U., bývajúcemu vo L., zastúpenému spoločnosťou Ul
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/661/2015 1104119429 22.03.2017 JUDr. Elena Siebenstichová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1104119429.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. B., bývajúceho v W., zastúpeného Advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN s.r.o., so sídlom v Bratislave, Gorkého č. 6, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8-
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. S., bývajúce ho v P. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou O. s.r.o. , so sídlom v B. , proti žal ovanej Sociálnej poisťovni , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 -10, o náhradu škody , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 104/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. apríla 2015 sp. zn. 6 Co 37/2014, ta kto r o z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/63/2016 4010899919 17. 10. 2018 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2018:4010899919.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Q. Y., bývajúceho v X., zastúpeného opatrovníčkou P. Y., bývajúcou v X., zastúpenou JUDr. Evou Borovskou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Štefánikova č. 7, proti žalovaným 1/ X. U., bývajúcemu v T., 3/ Sociálnej
MENU