Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie dovolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 586

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
274 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú N. V. , bývajúcu v H. , zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, dieťa rodičov A. V. , bývajúcej v H. a P. J., bývajúceho v O. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 14 P 10/2010, o dovolaní otca malo letej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 22. júna 2010 sp. zn. 5 CoP 37/2010, takto r o z h o
Meritum o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 6 Cdo 57 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob cov 1/ B. M. , bývajúc eho v O. , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Dlhopolčekom, so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 51, 2/ M. L. , bývajúcej v B. , 3/ M. R. , bývajúcej v B. , proti žalovan ej A. P. , bývajúcej v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou BAKO JANČIAR LEVRINC – advokáti s. r. o., so sídlom vo Zvolene, J. Kozáčeka 13E, v mene ktorej koná advokát JUDr. Miloš
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/121/2016 1111244463 13. 10. 2016 JUDr. Elena Siebenstichová ECLI:SK:NSSR:2016:1111244463.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu X. G., bývajúceho v E., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radlinského č. 2, IČO: 35955341, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Národná
Meritum o náhradu majetkovej ujmy s prísl.
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalob cu G. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , a jeho nástupcu E. , so sídlom v L. , zapísaného v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom X. , oboch zastúpených JUDr. F. N. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovan ej Slovenskej republike , za ktorú ko
Právna veta: Súdna prax sa pri aplikácii § 135 ods. 1 O.s.p. ustálila na názore, podľa ktorého ak je v čase rozhodovania civilného súdu právoplatný rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté, že bol spáchaný trestný čin, je súd viazaný výrokom, že bol trestný čin spáchaný a výrokom, kto ho spáchal; súd je pritom viazaný výrokom, nie odôvodnením trestného rozhodnutia. Z výroku o vine je však treba vychádzať ako z celku a brať do úvahy jeho právnu i skutkovú časť s tým, že rieši naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu konkrétnym konaním páchateľa (R 22/1979). Rozsah tejto viazanosti je daný tým, do akej mie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne Z. B. , bývajúcej v C. , zastúpenej JUDr. R. J., advokátkou so sídlom v T. , proti žalovaným 1/ M. P. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v T. , a 2/ J. A. , bývajúcemu v T. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Trenčí
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. R. , bývajúceho v P., 2/ V. R. , bývajúceho v K. , 3/ K. R. , bývajúcej v K. , zastúpených advokátskou kanceláriou V. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej R. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou B. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o ochran u osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12 C 117/2011, o dov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/136/2016 1311211640 18. 10. 2016 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2016:1311211640.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu U. P., bývajúceho v V., zastúpeného JUDr. Vladimírom Štefekom, advokátom so sídlom v Bratislave, Škultétyho č. 1, proti žalovanému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave, Vazo
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Ľ. P. , bývajúceho v B. , proti žalovaným 1/ J. L. , bývajúcemu v B. , 2/ J. H. , bývajúcemu v J.B. , 3/ A. A. , bývajúcej v B. , 4/ L. H. , bývajúcej v B. , 5/ S. M. , bývajúcej v Č. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 6 C 213/2003, o dovolaní žalov aných 1/ až 5/ zastúpených Mgr. T. K. , advokátom so sídlom v B. , proti rozsudku Krajské
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 3 Cdo 156 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. M. T. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou D. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. a Advokátskou kanceláriou T. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 1
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6612210326 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6612210326.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1a/ T.P., bývajúcej v I., 1b/ Mgr. J. Y., bývajúcej v I., 2/ T. I., bývajúcej v I., zastúpených JUD r. Elenou Ľalíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Podbrezovská č. 34, proti žalovaným 1/ Y. I., bývaj
MENU