Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie dovolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 586

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
274 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/228/2019 4415212177 31. 03. 2022 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2022:4415212177.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. N. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. H. XXXX/ XX, Q. zast. Mgr. Csabom Bodnárom, advokátom so sídlom Továrenská 1, Štúrovo proti žalovanému: D. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX zast. Mgr. Zsoltom Ördöghom, advokátom s
Meritum 344,97 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/231/2021 7613227807 23.02.2022 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7613227807.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 00 174 505, proti žalovanému: R.. O. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. X, Q., zastúpenému advokátkou: JUDr. Barborou Tomanovou, so sídlom Ko
Meritum neplatnosť výpovede a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/352/2021 3114213899 25.01.2022 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2022:3114213899.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. C. Y., obývajúcej v Z. Z., Y. XXXX, zastúpenou ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ, so sídlom v Trenčíne, Piaristická 6667, IČO: 42 021 626, proti žalovanej COOP Jednota Trenčín, spot
Meritum 1 228 174,99 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/246/2021 4312202040 27.10.2021 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4312202040.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Y. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, G., zast. Mgr. Róbertom Kučerom, advokátom so sídlom Veľká Okružná 39, Žilina proti žalovanému: Q. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XX, J., zast. Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou so sí
Meritum určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho VZ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/97/2020 1316202697 30.09.2021 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1316202697.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T..O. C., R.., bytom O. XXXX/X, XXX XX M., zast. ak-jj, s.r.o., so sídlom Banšelova 1774/6, 821 04 Bratislava proti žalovanému: TERMOTECHNA a.s., so sídlom Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 631, zast. HRA
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/193/2021 6412213449 29.09.2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6412213449.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v právnej veci žalobkyne T., L..C..I.., so sídlom v F., T. č. XX, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kancel
Meritum bezplatné odstránenie vady diela a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/75/2021 1312211797 23.09.2021 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1312211797.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G.. T. P., trvale bytom v W., U. M. XXXX/XX, zastúpeného CEE Attorneys Lišiak Martinák, s.r.o., so sídlom v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, Štefánikova 41, proti žalovaným 1/ S. T., trvale bytom v W., Q. XX, 2/ P. X.
Meritum zaplatenie odplaty za zriadenie zákonného vec. bremena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/129/2021 1713213730 28.07.2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1713213730.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S. D., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom v H., I. XX, zastúpeného advokátom Mgr. Tomášom Kováčom, so sídlom v Bratislave, Mýtna 42, proti žalovanému Mestu Modra, so sídlom v Modre, Dukelská 38, IČO: 00 304 956, zastúpenému LY
Meritum konkurz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/41/2021 7121200109 07.06.2021 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7121200109.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, správca úpadcu Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582, proti dlžníkovi: ZACHEM, a. s. St
Meritum vymoženie 219,08 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5XEObd/1/2021 4303899924 26. mája 2021 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4303899924.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnému: O. B., nar. X. marca XXXX, zomr. XX. júla XXXX, naposledy trvale bytom ul. E., o vymoženie 219,08 eura s príslušen
MENU