Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania z dôvodu litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/ 68/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v prá vnej veci navrhovateľa: L. , bytom Š., proti odporkyni: Sociál na poisťov ňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava , o preskúmanie postupu a rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 10.5.2006, o odvolaní navrhovateľa pro ti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 23 Sd/ 68 /20 10 -5 zo dňa 7.4.20 10 , takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky uz nesenie Krajského
Meritum § 221 ods. 1 písm. d), § 246c ods. 1,2 OSP.
Najvyšší súd Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. M. , bytom P. , proti žalovanému: Slovenská advokátska komora so sídlom Bratislava, Kolárska č. 4 , zastúpená JUDr. E. B. , advokátkou so sídlom B. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovanej zo dňa 5. de cembra 2008 č. 4386/8 , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č .k. 3S/ 36 /2009 -37 zo dňa 16. apríla 2010 , takto r o z h
MENU