Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania z dôvodu litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: So zreteľom na to, že konanie v prejednávanej veci začalo skôr a v zásade nie je daný ani totožný predmet konania v oboch spomenutých veciach, nemožno súhlasiť s tým, že konanie vo veci 15 C 37/2015 Okresného súdu Bratislava II tvorí prekážku litispendencie pre konanie v prejednávanej veci. Právny názor uvedený v rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave zo 14. februára 2006 sp. zn. 8 C 78/2005 je ojedinelý a odôvodnením rozhodnutí oboch stupňov súdov v prejednávanej veci nie je náležite vysvetlený z pohľadu možnej aplikácie a právnej významnosti v prejednávanej veci. Na základe uvedeného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Cdo /1366 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu T. , bývajú ci v Bratislave, B. č. X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou K. , s. r. o., so sídlom v Bratislave, Ulica sv. V. , IČO: X. , proti žalovanému P. , a.s. , so sídlom v Žiline, H. , IČO: X. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom v Bratislave, Š., IČO: X. , o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok s prísl. , vedenej na Okresn
Meritum zastavenie konania z dôvodu litispendencie, § 48 ods. 7 a § 49 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z., nejasná právna úprava, opravný prostriedok v. žaloba, vecná príslušnosť krajského súdu a najvyššieho súdu na preskúmanie dvoch výrokov jedného rozhodnu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžo/ 8/201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS , s. r. o., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava , zastúpenej advokátskou kanceláriou IKRÉNYI & REHÁK , s.r.o. so sídlom v Bratislave, Šolt ésovej 2 , proti žalovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RZL/109/2010 z 24.
Meritum starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. I., Š., Š., proti žalovanej S.P. – Ú., B., o preskúmanie postupu a rozhodnutia žalovanej č. X. zo dňa 10. mája 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/62/2008-13 zo dňa 29. mája 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/62/2008-13 zo dňa 29. mája 2008 p o t v r d z u j e.
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L.I., bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie postupu a rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 10.5.2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 23Sd/263/2009-4 zo dňa 9.11.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 23Sd
Meritum rozhodnutie potvrdené podľa § 219 ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: E. bytom Š. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. X zo dňa 06.12.2012, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre , č. k. 23Sd/158/2013 -5 zo dňa 24. júla 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľky proti uzneseni u Krajského
Meritum rozhodnutie potvrdené podľa § 219 ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: E. bytom Š. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. X zo dňa 06.12.2012, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre , č. k. 23Sd/152/2013 -6 zo dňa 24. 06. 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľky proti uzneseni u Krajského
Meritum o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P., bytom B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 15Sd 98/2009-24 zo dňa 25.1.2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. k. 15Sd 98/2009-24 zo dňa 25.1.2010 p o t v r d z u
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L.I., bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie postupu a rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 10.5.2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 23Sd/2/2010-5 zo dňa 11.1.2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 23Sd/2
Meritum starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L.I., bytom Š., proti žalovanej S.P. – Ú., o preskúmanie postupu a rozhodnutia žalovanej č. X.-12-7-11 z 10. mája 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/52/2007-11 z 28. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/52/2007-11 z 28. novembra 2007, p o t v r d z u j e. Ú
MENU