SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306324
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie trestného stíhania


Približný počet výsledkov: 575 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zastavenie trestného stíhania
  • zastavenie nájdené 32014 krát v 12308 dokumentoch
  • trestny nájdené 202614 krát v 11934 dokumentoch
  • stihanie nájdené 17260 krát v 4089 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací konštatuje: Odhliadnuc od toho, že trestné stíhanie sa vždy zastavuje pre skutok (nie pre trestný čin), postup pri aplikácii ustanovenia o premlčaní trestného stíhania ako dôvodu zastavenia trestného stíhania je správny. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožňuje s analyzýzou inštitútu „premlčania trestného stíhania“ v ohraničenej časovej rovine súvisiacej aj so stimuláciou aktívneho prístupu orgánov činných v trestnom konaní na efektívnom a v primeranej lehote ukončenom trestnom stíhaní. V týchto súvislostiach je potrebné hodnotiť (analy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 24. apríla 2013 v trestnej veci obvineného L. D. pre trestný čin ochrany živočíchov a rastlín podľa § 181c ods. 1 písm. d/, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. účinného do 31. júla 2001 a trestný čin ochrany živočíchov a rastlín podľa § 181c ods. 2 písm. b/, ods. 3 .
Právna veta: Trestný poriadok upravuje možnosť zastaviť trestné stíhanie v rámci inštitútu predbežného prejednania obžaloby podľa § 241 ods. 1 písm. c/ Tr. por. s použitím § 215 ods. 1 Tr. por. len, ak bola vec v prípravnom konaní náležite objasnená z hľadiska riešenia tejto otázky. Súd postupuje nesprávne, pokiaľ zastaví trestné stíhanie za situácie, keď dokazovanie vo veci nie je pre záver, že je tu niektorý z dôvodov zastavenia trestného stíhania úplný, alebo ak sú medzi dôkazmi rozpory, ktoré možno odstrániť len ich vyhodnotením súdom po ich vykonaní na hlavnom pojednávaní.pochybenie okresného súdu, ke ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Tatiany Biednikovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 17. decembra 2009 v Bratislave v trestnej veci obvineného npor. M. P. pre prečin nátlaku podľa § 192 ods. l, ods. 2 písm. c / Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. e / Tr. zák. , o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky .
Kľúčové slová: výcvik, ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 6/1993
R 61/1993
Právna veta: I. V zmysle § 5 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov uchádzač o oprávnenie na ich obsluhu musí získať prax v obsluhe stavebného stroja pod priamym a stálym dohľadom školiteľa alebo odborného učiteľa v rozsahu stanovenom v prílohe. Počas výcviku uchádzača preto plne zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pravidiel stanovených pre obsluhu stavebného stroja a za prípadné následky spojené s ich porušením jeho školiteľ, resp. odborný učiteľ. Ich zodpovednosť za uvedené následky je daná aj vtedy, keď ponechajú uchádzača pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením vojenského obvodového prokurátora Bratislava z 19. novembra 1992, sp. zn. OPv 283/91, bolo podľa § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti vojakovi základnej služby J. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 12. júla 1991 okolo 12,15 hod. v Tomášikove na strelnici VÚ 8216 počas výcviku bagristov na autobagri UDS 114 ako strojník rýpadla napriek tomu, že vedel, že sa v blízkosti autobagra zdržiava ppor. L. S .
Právna veta: Zmyslu a účelu § 6 ods. 1 veta prvá zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov zodpovedá interpretácia tohto ustanovenia, v zmysle ktorej rovnaké dôsledky ako zrušenie nezákonného uznesenia o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia, má tiež rozhodnutie o zastavení trestného stíhania vydané z dôvodu, že sa nepotvrdil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. M. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A. M. , advokátom so sídlom v S., proti žalovanej Slovenskej republike , v menej ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp.zn. 2 C 217/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, hodnotenie dôkazu

Zbierka NS 1-2/1996
R 11/1996
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodu § 172 ods. 1 písm. a/ Tr. por. nepostačuje len zistenie, že o existencii skutku sú pochybnosti, vyplývajúce z rozporov vo vykonaných dôkazoch, ktoré sa nepodarilo odstrániť.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením obvodného prokurátora pre Bratislavu V z 11. apríla 1994, sp.zn. 1 Pv 590/93, bolo podľa § 172 ods. 1 písm. a/ Tr.por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému V.P. pre skutok posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr.zák., ktorého sa mal dopustiť tým, že 6. januára 1993 asi o 21.30 hod. v Bratislave na Planckovej ulici č. 1 na chodbe pred svojím bytom fyzicky napadol poškodenú E.O. tak, že ju udrel dlaňou do oblasti tváre, v dôsledku toho poškodená .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, rehabilitácia a odškodné

Zbierka NS 1-2/1996
R 12/1996
Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej v prospech obvineného E.S., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora vo Zvolene zo 6. apríla 1991, sp.zn. RP 13/92, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Z obsahu spisov Okresného súdu vo Zvolene, sp.zn. 8 Ts 16/73, vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 11. marca 1974, sp.zn. 8 Ts 16/73, bol obvinený E.S. uznaný za vinného z trestného činu útoku na verejného .
Kľúčové slová: podstata skutku, neprípustnosť trestného stíhania, zastavenie trestného stíhania, trestné stíhanie

Zbierka NS 1-2/1997
R 9/1997
Právna veta: Účasťou obvineného na určitej trestne stíhanej udalosti, z ktorej vzišiel následok významný z hľadiska trestného práva hmotného, je určená podstata skutku. Podstata skutku je zachovaná, ak je zachovaná aspoň sčasti totožnosť konania alebo následku. Ak ide o viac následkov porušujúcich alebo ohrozujúcich spoločenské záujmy chránené Trestným zákonom a ak všetky následky boli spôsobené aspoň sčasti jedným konaním, ide o jeden skutok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 268 ods. 1 Tr. por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor v neprospech obvineného L. A. v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 3 T 311/95. Z odôvodnenia: Okresný súd v Žiline pri predbežnom prerokovaní obžaloby, na neverejnom zasadnutí konanom 14. júna 1995, uznesením sp. zn. 3 T 311/95, podľa § 188 ods. 1 písm. c) Tr. por., z dôvodov § 172 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. zastavil ako .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, účel trestu

Zbierka NS 5/1999
R 96/1999
Právna veta: Zásadným hľadiskom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. a/ Trestného poriadku je úvaha, či hoci aj neprávoplatným rozhodnutím uložený alebo očakávaný trest za iný skutok právne posúdený ako trestný čin, bude dostatočný na splnenie účelu trestu podľa kritérií uvedených v § 23 ods. 1 Trestného zákona. Pri rozhodovaní je súd povinný vychádzať nielen z porovnania trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy, ale aj z porovnania trestov, ktoré by boli podľa zásad uvedených v § 31 Trestného zákona za jednotlivé trestné činy uložené. Až po vyriešení tejto predbežnej otázky mô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného I. H., vedenej na Krajskom súde v B. B. pod sp. zn. 3 T 39/98, na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu krajského súdu zo 16. septembra 1998, sp. zn. 3 T 39/98, ktorým podlá § 172 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Ďalším výrokom ponechal obvineného .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, vznesenie obvinenia, základné zásady trestného konania

Zbierka NS 6/1993
R 62/1993
Právna veta: Zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, vyjadrenej v ustanovení § 2 ods. 6 Tr. por. vyplýva, že ak znalec z odboru zdravotníctva pripustí možnosť viacerých alternatív, týkajúcich sa príčin, resp. mechanizmu vzniku poranení poškodeného, sú orgány činné v trestnom konaní povinné po zhodnotení výsledkov znaleckého dokazovania v súhrne s ďalšími vykonanými dôkazmi rozhodnúť, ktorá z uvedených alternatív je v súlade s vykonanými dôkazmi. To predpokladá vykonanie všetkých dostupných dôkazov na objasnenie príčin vzniku poranení. Len vtedy, keby vykonané dokazovanie nevylúčilo žiadnu zo znaleckých alte ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením z 3. novembra 1992, sp. zn. 4 Pv 944/92, mestský prokurátor v Košiciach podľa § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému Z. N. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 10. augusta 1992 o 09,30 hod. v Košiciach jazdil s osobným motorovým vozidlom Škoda 110 L, ŠPZ KEB 84-24 po Gorkého ulici cez kruhový objazd smerom na Štefánikovu ulicu v ľavom jazdnom pruhu a na priechode pre chodcov narazil do chodkyne M. F., ktorá .
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, preskúmanie obžaloby

Zbierka NS 1-2/1996
R 13/1996
Právna veta: Samosudca je oprávnený po preskúmaní obžaloby v zmysle § 314c ods. 1 Tr. por. z hľadísk uvedených v § 181 a § 186 Tr. por. rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania podľa § 307 Tr. por. V záujme zistenia, či sú splnené pre takéto rozhodnutie všetky podmienky uvedené v § 307 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por., môže zadovažovať potrebné vysvetlenia v zmysle § 185 ods. 2 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 268 ods. 1 Tr.por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v neprospech obvineného plk. Ing. F.S. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový súd v Bratislave uznesením zo 7. októbra 1994, sp.zn. 1 T 472/94-412, podľa § 314c ods. 1 písm. a/, s použitím § 188 ods. 1 písm. f/ a § 307 ods. 1 písm. a/, b/ Tr.por. trestné stíhanie obvineného plk. Ing. F.S. podmienečne zastavil pre skutok právne hodnotený ako trestný čin porušovania služobných .
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok na podmienečné zastavenie trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku alternatívne predpokladá aj uzavretie dohody o náhrade škody, ktorá bola trestným činom spôsobená. Obsah tejto dohody musí byť do tej miery konkrétny, aby bolo reálne možné skontrolovať, či obvinený v priebehu uloženej skúšobnej doby túto povinnosť splnil (§ 308 ods. 1 Trestného poriadku.) V prípade, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady škody, obligatórnym výrokom rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 3 Trestného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potom povinnosťou odvolacieho súdu dôsledne skúmať motív takéhoto priznania obvineného. Nemožno totiž pripustiť, aby sa inštitút pomienečného zastavenia trestného stíhania zneužíval a neslúžil účelu, pre ktorý bol do Trestného poriadku zakotvený. Ak je záruka, že osobe ... sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného M. P. Uviedol v nej zákonné podmienky na podmienečné zastavenie trestného stíhania, podlá § 307 ods. 1 Trestného poriadku a konštatoval, že v tejto prejednávanej veci neboli splnené .
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h/ Tr. por. v nadväznosti na úpravu uvedenú v § 163a ods. 3 Tr. por. vyplýva, že zastaviť trestné stíhanie z tohto dôvodu je možné len vtedy, ak bol poškodený výslovne požiadaný o vyjadrenie súhlasu s trestným stíhaním obvineného a súhlas na jeho stíhanie nedal.

Úryvok z textu:
... obvineného, pričom uvedený nedostatok nemožno v ďalšom štádiu trestného stíhania nijakým spôsobom napraviť. Ide preto o dôvod pre zastavenie trestného stíhania podľa § 11 ods. 1 písm. h/ Tr.por. Podľa názoru generálneho prokurátora uvedený nedostatok možno napraviť ... oboch stupňov, že uvedený nedostatok nemožno v ďalšom konaní nijakým spôsobom napraviť a že do úvahy preto prichádza len zastavenie trestného stíhania obvineného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. h/ Tr.por. Zo znenia citovaného zákonného .
Kľúčové slová: podmienečné odsúdenie na trest odňatia slobody, podmienečné zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 2-3/1998
R 37/1998
Právna veta: Samosudca je oprávnený v každom štádiu súdneho konania podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak zistí splnenie podmienok uvedených v § 307 ods. 1 Tr. por., a to až do vyhlásenia prvostupňového rozhodnutia. Rovnako môže postupovať aj odvolací súd v konaní o riadnom opravnom prostriedku podľa šestnástej hlavy Trestného poriadku a Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona podľa sedemnástej hlavy Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
... rámci predbežného prejednania obžaloby. Ak teda prvostupňový súd nevyužil inštitút predbežného prejednania obžaloby na podmienečné zastavenie trestného stíhania, nemohol krajský súd v odvolacom konaní zrušiť na základe odvolania napadnutý rozsudok a sám trestné ... .). Vyššie uvedený názor Najvyššieho súdu SR vyplýva aj zo skutočnosti, že cieľom inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania je v odôvodnených prípadoch motivovať páchateľa trestného činu na nahradenie škody a za splnenia ďalších podmienok .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, súbeh trestných činov, dopravná nehoda, zavinenie z nedbanlivosti

Zbierka NS 1/1993
R 9/1993
Právna veta: V prípadoch, v ktorých sa obvinený stíha preto, že ako vodič motorového vozidla spôsobil pri dopravnej nehode inému z nedbanlivosti ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a potom tejto osobe úmyselne neposkytol potrebnú pomoc, ide o dva samostatné skutky, ktoré zakladajú reálny súbeh trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 224 Tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 208 Tr. zák. Pokiaľ sa v prípravnom konaní zistí, že obvinený dopravnú nehodu nezavinil, ale že sa dopustil konania, ktoré by mohlo zakladať znaky priestupku a že trestne nezodpovedá ani za skutok spočívajúci v neposkytnutí potrebn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... miere zmenšená. Do úvahy preto prichádza len zmenšená príčetnosť obvineného pri spáchaní tohto skutku. Táto okolnosť však neodôvodňuje zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por., lebo toto ustanovenie vyžaduje zistenie, že obvinený ... vo vzťahu k prvému skutku (jazda pod vplyvom alkoholu pred dopravnou nehodou). Ohľadom druhého skutku prichádzalo do úvahy zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. Napriek námietkám uvedeným v sťažnosti pre porušenie zákona .
Kľúčové slová: obnova konania podľa Trestného poriadku, neverejné zasadnutie, predbežné prejednanie obžaloby

Zbierka NS 2-3/1998
R 38/1998
Právna veta: Podľa § 288 ods. 2 Tr. por. po právoplatnom povolení obnovy konania pokračuje súd v konaní na podklade pôvodnej obžaloby, ak sa nevyslovilo, že sa vec vracia prokurátorovi na došetrenie (§ 284 ods. 2 Tr. por..) Ak sa pôvodné trestné stíhanie skončilo rozhodnutím súdu na neverejnom zasadnutí v zmysle § 231 Tr. por. o zastavení trestného stíhania, po povolení obnovy konania je vylúčené nové predbežné prejednanie obžaloby a súd je povinný pokračovať v konaní na podklade pôvodnej obžaloby v tom štádiu, v ktorom predtým skončilo konanie vydaním právoplatného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... skončilo konanie vydaním právoplatného rozhodnutia, v danom prípade uznesením krajského súdu z 15. júna 1994 o zastavení trestného stíhania obvineného. V posudzovanom prípade nedošlo k zastaveniu trestného stíhania v štádiu predbežného prejed- nania obžaloby (§ 185 a nasl. Tr. por.), ale krajský ... rozhodnutia podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por., by bol možný len vtedy, keby došlo k zastaveniu trestného stíhania obvineného L. L. vo veci krajského súdu, sp. zn. 1 T 58/94, po predbežnom prejednaní obžaloby v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.